Kamu, kadın yöneticiyle çalışmayı sevmiyor

Kamu, kadın yöneticiyle çalışmayı sevmiyor

ANKARA (ANKA) – Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyon'un (TİSK) AB Komisyon'unun "Karar Alma Süreçlerinde Kadın ve Erkekler 2007 Raporu'ndan" yaptığı analize göre, kamu bürokrasisi kadın yönetici ile çalışmayı sevmiyor.

Türkiye'de kamu bürokrasisinde üst düzey yönetici statüsünde çalışan kadın sayısı oranı sıfır olurken, özel sektörde bu oran yüzde 11'e çıkıyor. TİSK'in AB Komisyonu raporundan yaptığı analize göre, Türkiye'de, 2007 seçimlerinde kadın milletvekilleri oranı yüzde 4'ten yüzde 9'a çıktı. Buna rağmen Türkiye yüzde 23'lük AB, yüzde 8'lik dünya ortalamasının çok gerisinde kaldı. Kadın erkek eşitliğinde Türkiye'de en olumsuz durum kamu bürokrasisinde yaşanıyor. Kamu bürokrasisinin en üst 2 kademesinde kadınların oranı AB genelinde yaklaşık yüzde 30, AB üyesi Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde de yüzde 40'ın üzerine çıkıyor. Türkiye'de ise bu oran sıfır. 2007 yılının son çeyreği itibariyle kamu bürokrasisinde hiyerarşinin en üst iki düzeyinde görev yapan müsteşar ve müsteşar yardımcılarının tamamı erkeklerden oluşuyor.

-KADIN YÖNETİCİLER ÖZEL SEKTÖRDE-

Özel sektörde ise kadın yöneticide Türkiye AB ortalamasını yakalıyor. AB ülkelerinde özel sektörün yönetim organlarında yer alan kadın oranı kamu bürokrasisine göre daha düşük kalırken, AB ortalamasının özel sektörde yüzde 11 olduğu görüldü. Kamuda sıfır alan Türkiye ise, özel sektörde yüzde 11'lik AB ortalamasını yakaladı. Türkiye özel sektörde AB üyesi 12 ülkeyi geride bırakıyor. Almanya ile aynı düzeyde yer alıyor.