HABER

"Kara liste affı" TBMM'de

"Kara liste affı" TBMM'de

Ankara (AA)- Meclis, bu hafta, karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçları nedeniyle Merkez Bankası'nda tutulan listelerin silinmesine ilişkin yasa tasarısı için mesai yapacak.

Haftaya, görüşmeleri yarım kalan Tapu Kanununda değişiklik öngören kanun tasarısıyla başlayacak Genel Kurul, daha sonra, geçen hafta komisyonda kabul edilen, karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasına ilişkin yasa tasarısı görüşülecek.

Tasarı, ödeme tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi, gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ya da bulunmayan gerçek kişiler ile kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların yasanın yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesinin ardından Merkez Bankasında tutulan kayıtların silinmesini içeriyor.

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak.

Genel Kurul, 13 ocak salı günü 15.00-20.00, 14-15 ocak çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu-
Gümrük mevzuatının AB ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlanan, Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 15 Ocak Perşembe günü ele alınacak.

Tasarı, yurtdışından Türkiye'ye getirilen veya çıkarılan mallar için özet beyan verme zorunluluğu öngörüyor. Buna göre, elektronik ortamda verilen beyannamelere belge eklenmesi zorunluluğu kaldırılacak. Serbest bölgelerdeki faaliyetler yasaklanabilecek. Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT'e gümrük muafiyeti getirilecek.

Dahilde işleme rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin ithalat vergileri, ihracata ilişkin beyannamenin tescili tarihindeki vergi oranı ile diğer vergilendirme unsurlarına göre hesaplanacak. Muayene ve tahlilden önce cezayı gerektiren durumun meydana çıkarılmasına hizmet verenlere, idari para cezasının yüzde 15'i oranında "muhbir ikramiyesi" ödenecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön