HABER

KDK tavsiye verdi müfettişin performans notu yükseldi

Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararıyla Vergi Denetim Kurulunda çalışan müfettişin performans notu yükseldi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan KDK'ya başvuran vergi müfettişi tarafından 2013'de 60 olarak belirlenen performans notu için idare mahkemesinde dava açıldı.

Davanın kazanılmasının ardından performans notu sadece bir puan arttırılarak 61 olarak değiştirildi.

Başvurucu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği'nin 28'inci maddesine göre, değiştirilen notun bir önceki yılın notuna göre belirlenmesi gerektiğini ifade eden vergi müfettişi, kendisine haksızlık yapıldığını ileri sürerek KDK'ye başvurdu.

Alınan puanların başmüfettişlik atamalarında kullanıldığını ifade eden vergi müfettişi, 2012 yılı performans notunun 90, 2014 yılı notunun 88 olduğu göz önüne alındığında 2013'ün notunun 60 puan olmasının değerleyicinin sübjektif olduğunun kanıtı olduğunu ileri sürerek, yönetmeliğin 28'inci maddesi gereğince puanının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

- KDK'den tavsiye kararı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından başvuruyla ilgili bilgi ve belgeleri talep eden KDK, idare tarafından gönderilen cevapla gelen belgeler ve mevcut yasal düzenlemeler incelendi.

KDK, verdiği tavsiye kararında idarenin, başvuran hakkında 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu notun (61) başvuranın önceki ve sonraki yıllarda aldığı notlar dikkate alındığında hakkaniyete ve objektif kriterlere uygun olmadığı sonucuna vardı.

Başvuranın 2013 yılı performans notunun hakkaniyet ilkesine göre düzeltilmesi ve mağduriyetin giderilmesi için idareye tavsiye verildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca KDK'nin tavsiye kararı sonrası başvurucunun notu 61 puandan 79 puana yükseltilerek başvuranın mağduriyeti ortadan kaldırıldı.

Geri Dön