HABER

Kevser suresi okunuşu: Kevser suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Kevser Suresi, Mekki surelerden biri olarak kabul kabul edilir. Kimi rivayetlere göre Medine döneminde indiği söylense de bu rivayetler İslam alimlerinin genel ittifakınca doğru olarak görülmemiştir. Kevser okunuşu nasıldır? Kevser suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri nedir?

Kevser suresi okunuşu: Kevser suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • Kevser Suresi Arapça Okunuşu
 • Kevser Suresi Anlamı
 • Kevser Suresinin Faydaları
 • Kevser Suresinin İniş Sebebi Nedir?
 • Kevser Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Kevser Suresi Kaç Ayet?
 • Kevser Suresi Ne zaman Okunur?
 • Kevser Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Kevser Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Kevser Suresi Yerine Ne Okunabilir?
 • Rüyada Kevser Suresi Okumak Ne Anlama Gelir?

Yalnızca üç ayetten oluşan Kevser Suresi ezberleme açısından sağladığı kolaylık dolayısıyla beş vakit namaz esnasında da en çok tercih edilen zamm-ı surelerden biridir. "Kevser ne demek?" diye incelendiğinde bu surenin isminin sözlükteki karşılığı "hayır ve bereket" gibi anlamlar içerir. Kevser anlamı bakımından incelendiğinde daha çok Peygamber Efendimiz'e sunulan dünya ve ahiret nimetlerinden bahsedildiği görülecektir. İşte Kevser Suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Kevser Suresi fazileti...

Kevser Suresi Arapça Okunuşu

Kevser Suresi okunuşu itibarı ile Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok sure gibi son derece ahenkli ve ölçülüdür. Ayrıca 71 kere Kevser Suresi okumak, 313 Kevser okumak gibi gelenekler İslam geleneği içerisinde çeşitli hayırlara vesile olarak görülür. İnna atayna kel kevser ifadesi ile başlayan sure, halk arasında bu şekilde de isimlendirilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim
İnna a'taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel'ebter.

Kevser Suresi Anlamı

Kevser Suresinin anlamı daha çok Peygamber Efendimiz'e Allah tarafından verilen dünya ve ahiret nimetleri hakkındadır. Kevser Suresi meali aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e düşmanlık edenlerin soyunun ve isminin dünyadan silineceği ile ilgili haber veren, İslam dünyasının en öne çıkan metinlerinden biridir.

Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla
"Ey Muhammed!" Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Kevser Suresinin Faydaları

 • Kevser Suresi fazileti açısından İslam alimlerince yazılmış pek çok kaynakta yer alır. Nitekim sahih hadis kitapları aracılığı ile eriştiğimiz Peygamber Efendimiz'den gelen sözler içerisinde de yerini bulan Kevser Suresi, İslam geleneği içerisinde son derece önemli bir yerin sahibidir.

 • Resulullah Kevser Suresi için; "Kim Kevser Suresi okursa, Allah ona cennet nehirlerinden su içirir," buyurmuştur.

 • Ayrıca çeşitli İslam alimlerinden gelen bilgilere göre Kevser duası okumanın başka çeşitli faydaları da vardır. Her Kevser duası okumanın, düşmanlar tarafından gelebilecek bir zararın önüne geçtiğine inanılır.

 • Sabah erken bir saatte ya da sabah namazı vaktinde uyanmak isteyen kimsenin yatmadan önce 3 kere Kevser Suresi okuması tavsiye edilmiştir.

 • Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gücü 1000 Salavat-ı Şerife ile birlikte 1000 Kevser Suresi okumanın Resulallah'ı rüyada görmeye vesile olacağı bildirilmiştir.

 • Halk inanışları arasında bir kimsenin sevgisini kazanmak için yiyeceği bir yemeğe 71 kere Kevser suresi okumak ve üflemenin faydalı olduğu inancı vardır.

 • 313 Kevser okumanın kişinin işlerinde bir düzelmeye sebep olacağına da inanılır.

Kevser Suresinin İniş Sebebi Nedir?

Kevser Suresi, konusu itibarı ile Hz. Peygamber'e verilen nimetlerden ve ona düşmanlık edenlerin bulacağı hazin sondan bahseder. Aynı zamanda namaz ve kurbanın emredildiği sure Resulullah'ın oğlunun vefatı üzerine çıkan dedikodulardan sonra inmiştir. Hz. Peygamber'in oğlu Hz. Kasım'ın ölümü ile kimi insanlar Hz. Muhammed'in neslinin kesildiğini iddia etmeye başlamışlar ve Peygamberimiz'e karşı sure içerisinde de geçen ve soyu kesik anlamına gelen ebter sıfatını kullanmışlardır. Kafirlerin bu kaynaksız ve delilsiz düşüncelerine reddiye mahiyetinde olan Kevser Suresi bu olaylardan sonra indirilmiştir. Son derece kısa bir sure olan Kevser Suresi, oldukça açık bir ifade ile asıl ebter olanların Peygamber Efendimiz'e kin besleyenler olduğunu belirtmiştir.

Kevser Suresi Nerede İndirilmiştir?

Cennette Hz. Peygamber'e mahsus kılınan bir havuzun da adı olan Kevser isminin verildiği üç ayetlik bu kısa sure hakim olan görüşe göre Mekke döneminde inmiştir. Kimi kaynaklar Medine döneminde indiğini rivayet etse de surenin üslubu Mekki bir sure olduğu yönündeki ittifakın ağır basmasını sağlamıştır.

Kevser Suresi Kaç Ayet?

Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Kevser Suresi yalnızca üç ayetten oluşur. Bu kadar kısa olması nedeni ile bazen insanlar tarafından karıştırılarak "Kevser hangi surede?" gibi soruların ortaya çıkmasına sebep olan sure; tek başına, müstakil bir suredir.

Surenin ilk ayeti Hz. Peygamber'e Kevser verildiğinden bahseder. Kevser, hayır ve bereket anlamlarının dışında cennette Peygamber Efendimiz'e mahsus kılınan bir havuz ya da ırmağın da adıdır. İkinci ayette ise Allah Resulüne; Rabbi için namaz kılıp kurban kesmesini emreder. Üçüncü ayet ise Peygamber Efendimiz'e karşı kin besleyen ve ona dil uzatanlara karşılık vererek onlar için ebter nitelemesini kullanır.

Kevser Suresi Ne zaman Okunur?

"Kevser Suresi ne için okunur?" şeklindeki soruyu yanıtlamak gerekirse; namaz esnasında zammı sure olarak okunabildiğini söyleyebiliriz. Sonra derece kısa olduğu için ezberlemesi oldukça kolay Kevser Suresi, bu sebeple zamm-ı sure olarak en çok tercih edilen sureler arasındadır. Ayrıca Kevser Suresi Allah'tan çeşitli hayırlamak dilemek ve şerden Allah'a sığınmak için dua maksadı ile de okunabilir.

Kevser Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Ezberden okunacaksa Kevser Suresini abdestsiz okumakta bir sakınca yoktur. Ancak İslam alimleri abdestsiz bir biçimde Kur'an-ı Kerim'e dokunmayı uygun bulmamışlardır. Bu yüzden eğer abdestsiz okunacaksa mushaf üzerinden değil, ezberden okumak gerekir. Ayrıca namaz esnasında da abdestli olmak İslam inancı gereği şarttır. Dolayısıyla namaz içerisinde zamm-ı sure olarak Kevser Suresi okunacaksa aynı şekilde abdestli olmak gerekir.

Kevser Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kevser Suresi, içerdiği üç ayet ile Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Bu kısa yapısı dolayısıyla ezberlenmesi en kolay sureler arasında bulunan Kevser Suresi basit birkaç okuma, dinleme ve tekrar gibi pratikler ile kolaylıkla ezberlenebilir.

Kevser Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Eğer Kevser Suresini ezbere bilmiyorsanız ya da bir anlığına unuttuysanız yerine herhangi bir sureyi okuyabilmeniz mümkündür. Bu noktada Allah'ın kendisine yönelen dua ve yakarışları karşılıksız bırakmayacağını unutmamak gerekir.

Rüyada Kevser Suresi Okumak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kevser Suresi okumak kişinin hayır ve hasenat işleyeceğine yorulur. Ayrıca rüyasında Kevser Suresi dinlediğini gören kişi için ise mal ya da talih sahibi olacağı yorumu yapılır. Kevser Suresinin rüyada okunması ya da dinlenmesi kişinin düşmanlarına üstün geleceğine dair de bir işaret olarak kabul edilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler