KHK - Kanun Hükmünde Kararname

KHK - Kanun Hükmünde Kararname

KHK, kanun hükmünde kararname anlamına gelir. Aciliyeti olan sosyal ve ekonomik durumlarda çıkarılan KHK, anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, hükümet tarafından çıkarılır. 1982 Anayasası’nın 87. maddesiyle "Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" TBMM'nin görev ve yetkileri arasında yer almıştır. Olağan ve olağanüstü durumlar karşısında verilen kanun hükmünde kararnameler, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır. Bu kararname ile temel ve kişilik hakları hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü KHK’lerin çıkarılması için TBMM’nin yetki kanunu vermesine gerek duyulmaz. Meclis tarafından siyasi denetim altında olan kanun hükmünde kararnameler, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi tarafından yargısal denetime tabii tutulur. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde saklı tutulabilen kararnameler, siyasi hakların ve ödevlerin düzenlenmesinde bir rol almaz.

khk Haberleri