Kıdem tazminatı yük oluşturmuyor

Kıdem tazminatı yük oluşturmuyor

Ankara (AA)- Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Enis Bağdadioğlu, işveren kaynakları temel alınarak yapılan hesaplamanın, kıdem tazminatının işletmeler üzerinde abartıldığı ölçüde bir yük oluşturmadığını ortaya koyduğunu savunarak, "İşverenlerin verilerine göre, 2006 yılı itibariyle iş gücü maliyetinin sadece yüzde 4,9'unu kıdem tazminatı ödemesi oluşturmaktadır. Kıdem tazminatının satış hasılatı içindeki payı ise binde 3 civarındadır" dedi.

Bağdadioğlu, işveren kesiminin, "kıdem tazminatının işletmeler üzerinde önemli bir yük oluşturduğu" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'de son dönemde sağlanan ekonomik büyümeye rağmen istihdam yaratma konusunda yetersiz kalındığını ifade eden Bağdadioğlu, bu durumun tartışılmasıyla birlikte, yeni iş yaratılmasını sağlamak adına "yeni adımlar" atılması gereğinin seslendirilmeye başlandığını dile getirdi. Bağdadioğlu, bu kapsamda, kayıtlı sektörde istihdamı teşvik etmeye yönelik olarak "kapsamlı bir iş gücü piyasası reformuna acil ihtiyaç" olduğu gereğinden hareketle "istihdam vergilerinin azaltılmasının" öncelikli talep olarak hükümet gündemine taşındığı anlattı.

Sermaye kesiminin, "Türkiye'de çalışma mevzuatının getirdiği yüklerin taşınmaz boyutta olduğunu" savunduğuna işaret eden Bağdadioğlu, şöyle konuştu:

"Sermaye kesimine göre, ülkemizde işletmelerin yatırım, üretim ve istihdam imkanlarını olumsuz yönde etkileyen pek çok sosyal içerikli mevzuat ve uygulama bulunmaktadır. Bu bağlamda, kıdem tazminatı ciddi bir istihdam maliyeti oluşturmaktadır ve kayıtlı sektörde istihdam yaratmayı engelleyen unsurlardan biri olmaktadır. İşsizliğin azaltılması için sosyal amaçlı fonların yanı sıra işletmelerin sosyal güvenlik primi, kıdem ve ihbar tazminatı gibi istihdama bağlı yükümlülüklerinin hafifletilmesi gerekmektedir."

İş Kanunu'na göre, uygulanmakta olan kıdem tazminatı için öngörülen miktarın, iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işçinin son aldığı 30 günlük giydirilmiş ücreti tutarında olduğunu anımsatan Bağdadioğlu, şunları kaydetti:

"İşveren verilerine göre, 2006 yılı itibariyle ortalama kıdem yılı 8,7 yıldır ve işçi başına aylık ortalama brüt giydirilmiş ücret 1645 YTL'dir. İşverenler 2006 yılında ortalama iş gücü maliyetini 13,10 YTL olarak hesaplamıştır. Bu tutarın yüzde 37,5'ini çıplak ücret, yüzde 34,1'ini sosyal ödemeler oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 13,10
YTL/saat olan iş gücü maliyetinin 4,47 YTL/saati sosyal ödemeler içindir ve bu sosyal ödemeler içinde yer alan kıdem tazminatı ödemelerinin payı yüzde ise 14,4'tür.

2006 yılında saat başına 13,10 YTL olan iş gücü maliyetinin sadece 64 YKr'si kıdem tazminatı ödemesi için yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle, 2006 yılı itibariyle iş gücü maliyetinin sadece yüzde 4,9'unu kıdem tazminatı ödemesi oluşturmaktadır. 2006 yılında toplam satış hasılatı içinde iş gücü maliyetinin özel sektörde yüzde 6 olduğu dikkate alınırsa, kıdem tazminatının satış hasılatı içindeki payı binde 3 civarında olmaktadır."