HABER

Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Gül’e mektup

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yazdığı mektupla emekli milletvekili maaşlarıyla ilgili yasal düzenlemenin TBMM’ye iadesini istedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e mektup yazdı. Mektubuna “Sayın Cumhurbaşkanım” diye başlayan Kılıçdaroğlu, “Zat-ı Alilerinin malumu olduğu üzere, milletvekilleri ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili düzenlemeler, öteden beri kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Son olarak, TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, Zat-ı Alilerinin onayına sunulan 'Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' da kamuoyunda yoğun olarak tartışılmaktadır” dedi.

Milletvekilleri ile emeklilerinin özlük haklarının yasayla düzenleneceğinin ama bu yasalaşma sürecinin “demokrasinin ve etik değerlerin” gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin, yasaların toplum vicdanında kabul görmesi açısından çok önemli olduğunu ifade Kılıçdaroğlu, Gül’e şöyle yazdı:

“Bir ‘gece yarısı önergesiyle’ aylıklarda olağan dışı artış öngören düzenlemeler, doğal olarak kamuoyunun tepkisini çekecektir. Bu tepkinin sonuçta, Parlamentonun itibarını yaraladığı açıktır. Oysa milletvekili ve emeklilerinin aylıklarına zam yapılacaksa, bunun önceden kamuoyunun bilgisine sunulması, gerekçelendirilmesi ve daha sonra TBMM’nin gündemine taşınması gerekir.

90 yıla yaklaşan Parlamento deneyimimiz, artık ‘yangından mal kaçırırcasına düzenleme yapma’ hakkını bize vermemelidir. Parlamentomuzun itibarını korumak, Parlamentonun halka güven veren bir konumda olmasını sağlamak, kuşkusuz hepimizin görevidir.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yapılan düzenlemenin Anayasayla uyumunu Zat-ı Aliniz elbette ki takdir edeceklerdir. Ama kanımca, çok daha önemlisi, yukarıda bilginize sunmaya çalıştığım etik değerlerdir.

Bu bağlamda, söz konusu Yasanın bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ ye iadesini Zat-ı Alilerinin yüksek takdirlerine sunarım.

Saygılarımla.”

ANKA

Geri Dön