Kışlada fotoğraf ve film çekimi yasak

Ankara - 5740 sayılı "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 5741 sayılı "Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 5742 sayılı "İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5740 sayılı "Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre, askeri güvenlik bölgesi olarak tespit edilen TSK'ya ait kışla, kıta, karargah, kurum, ordugah gibi tesislerde fotoğraf ve film çekilemeyecek. Bu yerlerle ilgili harita, resim ve kroki yapılamayacak, not tutulamayacak veya harita uygulaması yapılamayacak. Bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılamayacak. Sadece bu amaçla örevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı tarafından izin verilmiş olanlar, bu yasak dışında tutulacak.

-YEDEK ERBAŞ VE ERLERE SEFERBERLİK ÖDEMESİ-

5741 sayılı "Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre, yedek erbaş ve erlere, tatbikat ve eğitim süresinin her günü için İş Kanunu'na göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık asgari ücretin net tutarının otuzda biri tutarında ödeme yapılacak. Ancak ilgili mevzuat gereğince seferberlik tatbikatı ve eğitimi süresince görevli bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarından, çalışmakta oldukları iş yerlerinden veya tabi oldukları sosyal güvenlik
kurumlarından maaş, ücret veya aylıklarını tam olarak almaya devam eden yedek erbaş ve erlere, bu maddeye göre ayrıca harçlık ödenmeyecek.

5742 sayılı "İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", hak kazandığı halde İstiklal Madalyası'nı alamadan vefat edenlerin torunlarına, kardeşlerine ve yeğenlerine de madalya verilebilmesine imkan tanıyor.