HABER

Klinik araştırmalarda yürütmeyi durdurma

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, 23 Aralık 2008 tarihli Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

ANKARA (A.A) - Danıştay 10. Dairesi, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin, araştırmaya katılmak isteyen gönüllünün araştırma ekibinden yetkili birisi tarafından bilgilendirilmesi, farmakokinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında gönüllülere ücret ödenmesine olanak tanıyan hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Davayla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Danıştay 10. Dairesi, Yönetmeliğin araştırmaya katılmak isteyen gönüllünün araştırma ekibinden yetkili birisi tarafından bilgilendirileceği, farmakokinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmalarında gönüllülere ücret ödeneceği, araştırmanın başlamasından sonra protokolde değişiklik yapılacağı, gönüllüye ödül verilebileceği gibi düzenlemeleri ile Etik Kurullar ve Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu oluşturulması ve bunların çalışma esaslarını içeren hükümlerinin yürütmesini durdurdu.

Davalı Sağlık Bakanlığının, karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

Geri Dön