Köprü ve otoyollarda bugün iş yavaşlatılacak

KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen üyeleri, yarın Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Bayındırlık İl Müdürlükleri ve İller Bankasında "iş bırakacak". Sendika üyeleri, İstanbul'da Kurtköy ve Mahmutbey gişeleri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ikişer saatlik "iş yavaşlatma" eylemi yapacak.

Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Haydar Arslan'ın verdiği bilgiye göre, sendika üyeleri yarın Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı iş yerleri ile köprü ve otoyollarda iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemleri yapacak.

Sendika üyeleri, bugün ülke genelinde Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Bayındırlık İl Müdürlükleri ve İller Bankasında iş bırakacak. Köprü ve otoyollarda ise iş yaşlatma eylemi gerçekleştirilecek.

İş yavaşlatma eyleminin özellikle İstanbul'da etkili olması bekleniyor. İstanbul'da Kurtköy gişelerinde 10.00-12.00, Mahmutbey gişelerinde 12.00-14.00, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 14.00-16.00 saatleri arasında iş yavaşlatılacak. KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul ve Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Haydar Arslan, eylemin gerekçelerine ilişkin olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde saat 15.00'de basın açıklaması yapacak. Ankara'da da bugün saat 11.00'de Bayındırlık ve İskan Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde çalışanlara yönelik olarak ek ödeme taslağının ve fiili hizmet zammının yasalaşmasını, çalışanlara döner sermayeden pay verilmesini, ücretlerin iyileştirilmesini talep eden sendika üyeleri, ayrıca İller Bankasının kapatılmamasını, köprü ve otoyolların özelleştirilmemesini ve ücretsiz olmasını, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini istiyor.