"Krizdeki piyasa hükümetten kalp masajı bekliyor"

ANKARA (ANKA)- Ankara Ticaret Odası Başkanı (ATO) Sinan Aygün, küçük ve büyük birçok işyerinin devlete olan birikmiş sigorta ve prim borcu nedeniyle, işyerlerini kapatmaya ve işçi çıkarmaya başladıklarını kaydetti. Aygün, "Durgunluk yüzünden kriz geçirmekte olan piyasalar hükümetten kalp masajı bekliyor. Hükümet bu borçlar için yeni bir ödeme kolaylığı sağlayarak işletmeleri hayata döndürmelidir" dedi.

Aygün yaptığı açıklamada, ekonomide yaşanan durgunluk, tahsilat ve nakit akışı sorunu yüzünden, tüm işletmelerin büyük ölçüde sigorta pirimi ve vergi borcunun biriktiğini belirtti. Maliye ile Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gecikme halinde uyguladığı yüksek faizler ve cezalar yüzünden bu borçların ödenemez noktaya ulaştığını kaydeden Aygün, şunları söyledi:

"İşverenlerimizin SSK'ya 6.4 milyar YTL'si prim aslı, 5.1 milyar YTL'si ise gecikme zammı olarak toplam 11.5 milyar YTL borcu gözüküyor. Bağ-Kur'a esnaf ve diğer bağımsız çalışanların 26.1 milyar YTL, çiftçilerimizin 6.8 milyar YTL birikmiş borcu bulunuyor. Maliye'nin mükelleflerden zamanında tahsil edemediği vergi alacaklarının aslı 16 milyar YTL'yi aşıyor. Kesilmiş ve tahsil edilememiş vergi cezaları 8 milyar YTL'ye, zamanında tahsil edilemeyen vergilere yürütülen gecikme faizlerinden kaynaklanan alacaklar 5 milyar YTL'ye yaklaşıyor. Yani vatandaşın devlete olan borçları faiz ve cezalarıyla birlikte 74 milyar YTL'ye ulaşmış. Bu borç eklenen faiz ve zamlar yüzünden her geçen ay biraz daha büyüyor ve giderek ödenemez hale geliyor."

-"PİYASANIN ÜZERİNDE 74 MİLYAR YTL'LİK GİYOTİN VAR"
Devletin, büyük bölümü faiz ve cezalardan oluşan 74 milyar YTL'lik alacağının piyasanın üzerinde giyotin gibi durduğunu vurgulayan Aygün, ekonomide yaşanan durgunluk yüzünden işleri durma noktasına gelen işletmelerin bu birikmiş vergi ve sigorta borçlarını bir kalemde ödeyip kurtulma olanaklarının kalmadığını belirtti. Aygün, "Giyotinin her an boynuna inmesini bekleyen işletmelerimiz, geleceğe dönük hiçbir yatırım kararı alamıyor, istihdamını artıramıyor. Bir kısmı da vergiden sigortadan kurtulmak için kayıt dışına kaçıyor" dedi.

-EKONOMİK DURGUNLUĞA KARŞI TEDBİR

Aygün, Maliye, SSK ve Bağ-Kur'un haciz tehdidi karşısındaki borçlu işletmelerin ticari faaliyetlerini durdurma, işyerini küçültme, çalışan sayısını azaltma gibi ekonomideki durgunluğu pekiştirecek veya ekonomik küçülmeye yol açabilecek kararlar almak zorunda kaldıklarını anlattı. Aygün şunları söyledi:
"Aylardır hükümetten ekonomik durgunluğa karşı önlem almasını bekliyoruz. Can çekişmekte olan piyasaları hayata döndürecek en iyi tedbir Hükümetin, birikmiş bu alacaklarının faiz ve cezalarını kaldırarak, düşük bir faiz oranıyla uzun vadeli olarak taksitlendirmesi olur. Yapılacak bu kalp masajı borç içerisindeki işletmelerimizi hayata döndürür. Çarkın yeniden dönmesini sağlar. Bu yapılırsa hem işsizlikte yeniden başlayan artışı durdurulabilir, hem de piyasadaki durgunluk daha da derinleşmeden önlenmiş olur."
Aygün, vatandaşın devlete olan borçlarının büyümesinde, vergi ve sigorta yükünün diğer ülkelere göre çok yüksek seyretmesinin büyük payı bulunduğunu belirtti. Hükümetin bu yükün yüksekliğini kabul ettiğini ve indirme sözü verdiğini hatırlatan Aygün, ekonominin sıtma nöbetine yakalanır gibi her beş yılda bir birikmiş borç hastalığına yakalanmaması için vergi ve sigorta yüklerinin indirileceğine yönelik sözün biran önce yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

/**
Devletin vergi, sigorta pirimi alacakları (Milyon YTL)
Alacak
Maliye'nin alacağı 29.532
F Verginin aslı 16.671
Vergi Cezası 7.887
Vergi, resim ve harç gecikme faizi 4.974
SSK'nın toplam alacağı 11.468
Prim aslı 6.386
Gecikme zammı 5.099
Bağ-Kur'un toplam alacağı 32.899
Bağımsız çalışanlardan 26.139
Çiftçilerden 6.760
TOPLAM 73.899
**/