HABER

Kronik hastalara müjde

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanlığı, heyet raporu alabilmek için büyük sıkıntı yaşayan kronik hastaların sesine kulak verdi ve vatandaşları mağdur eden bu uygulamayı durdurdu.

Bakanlık, ilaç kullanımı ve katılım payından muaf ilaç raporlarının 'tek uzman doktor' imzasıyla verilmesine karar verdi. Bu arada Ankara Hastanesi, ilaç raporu sahtekarlığını önlemek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Hastaneden rapor alanların sorgusu internet üzerinden yapılabiliyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar imzasıyla yayınlanan genelge, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan akciğer, kalp, böbrek gibi kronik hastaların 'rapor çilesini' bitirdi.

İlaçları bitince her seferinde heyet raporu alması gereken ve bunun için günlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar, artık bundan böyle 'tek uzman doktora imzalatıp kurum baştabibine onaylatarak' raporlarını alabilecek. Müsteşar Ünüvar, söz konusu genelgede ilaç raporları formatı için bakanlığa bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu (EK-1)" formunun kullanılacağını belirterek, bu formata göre düzenlenecek ilaç raporlarında teşhisin mutlaka yazılması, ilacı yazan uzman doktorun imzalaması ve kurum baştabibinin onaylamasının rapor alınması için yeterli olduğunu bildirdi. Ünüvar, genelgede şunları kaydetti:

"2006 Mali Yılı tedavi yardımına ilişkin Uygulama Tebliği (Seri No:6); ilaç yazım kuralları, eşdeğer ilaç uygulaması ve eczacı indirimine ilişkin maddeleri 15/5/2006 tarihinde, diğer maddeleri ise 1/5/2006 tarihinden geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı'nca, 29.04.2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, geçen süreç içerisinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla gerekli değişiklik ve ilaveler yapılarak 7 sıra no'lu Uygulama Tebliği 31.05.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlaç ve sarf malzemesi kullanımı, katkı payı muafiyeti ve istirahat raporlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ise Tebliğin 20.7.1. maddesi ile düzenlenmiş ve aynı doğrultuda, 06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 22. maddesine; 'İlaç kullanımı ve katkı payı muafiyeti için gerekli sağlık raporları, her yıl bütçe uygulama tebliğinde belirlenen esas ve usullere göre verilir' şeklinde fıkra eklenmek suretiyle düzenleme yapılmıştır. Buna göre, ilaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için sağlık kurumlarınca verilecek raporların ilgili tek uzman tabip tarafından düzenlenmesi ve kurum baştabibinin onayı ve kurum mührünün bulunması yeterli görülmüştür. Söz konusu ilaç raporları formatı için; bakanlığımıza bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bu genelge ekine konulan 'İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu (EK-1)' formu, kullanılacaktır. Bu formata göre düzenlenecek ilaç raporlarında teşhis mutlaka yazılacak, ilgili bölüm ilacı yazan uzman tabip tarafından imza edilerek kaşelenecek, kurum baştabibinin mühür ve onayı bulunacaktır. Bu genelge ile belirlenen ve genelge ekine konulan ilaç muafiyet raporları formatına (EK-1) aynen riayet edilecek ve rapor formatında yer alan tüm bölümler eksiksiz doldurulacaktır. Bu şekilde düzenlenecek ilaç raporlarına geri ödeme kuruluşları ve serbest eczaneler tarafından Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği'nde belirtilmeyen başkaca her hangi bir bilgi ve belgenin ilave edilmesi hasta ve sağlık kurumlarından talep edilmeyecek ve hastaların mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir. Bilgilerinizi ve uygulamanın Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine ve iş bu genelge esaslarına uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim."

Öte yandan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, raporların tek doktor onayıyla verilmeye başlamasından sonra muhtemel suiistimalleri önlemek için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bilgi işlemden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Altuğ Narlı'nın geliştirdiği sisteme göre, hastaneden rapor alan kişinin sorgusu internet üzerinden yapılıyor. Verilen her raporun altına bir 'Rapor Referans Kodu' numarası yazılıyor. Eczacı veya raporun sahte olduğundan şüphelenen görevli, ( www.ankarahastanesi.com ) sitesine girip, "Sağlık Kurulu Rapor Sorgulama" linkine tıklıyor.

Raporun altındaki 'Rapor Referans Kodu'nu yazıyor. Yazılan kod doğru ise raporun aynısı ekrana geliyor, kod yanlış ise sahtekarlığı ortaya çıkarıyor. Dr. Narlı, bu sistem ile hem 'Elektronik Reçete' gibi ileride yapılması düşünülen uygulamalara hazırlık yaptıklarını, hem de sahte rapor gibi ödeme kurumlarını ve devleti zarara uğratacak eylemlerinde önüne geçtiklerini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön