HABER

Kunut duaları okunuşu: Kunut duaları Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

Yatsı namazı sonrasında kılınan vitir namazında okunan Kunut dualarının İslam alemi için önemi büyüktür. Müminlerin vitir namazı kılarken bu duaları ezbere bilmeleri gerekir. Faziletleri çok fazla olan Kunut okunuşu nasıldır? Kunut 1 ve Kunut 2 olarak ayrılan Kunut duaları Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri hakkında tüm detaylar yazımızda.

Kunut duaları okunuşu: Kunut duaları Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

İçindekiler

 • Kunut Duaları Arapça Okunuşu
 • Kunut Duaları Anlamı
 • Kunut Duaları Faydaları
 • Kunut Hangi Surede Yer Alır?
 • Kunut Kaç Ayetten Oluşur?
 • Kunut Duaları Ayet Midir?
 • Kunut Nerede İndirilmiştir?
 • Kunut Duaları Neden İndirilmiştir?
 • Kunut Ne Demek?
 • Kunut Duaları Hangi Namazda Okunur?
 • Kunut Duası Okumak Namazın Farzlarından Biri midir?
 • Kunut Ne Zaman Okunur?
 • Kunut Ne İçin Okunur?
 • Kunut Abdestsiz Okunur mu?
 • Kunut Duaları Ne Zaman Okunmaz?
 • Kunut Yerine Ne Okunabilir?
 • Kunut Nasıl Ezberlenir?
 • Rüyada Kunut Duası Okumak Ne Anlama Gelir?

Kunut ibadet etmek, dua etmek, ayakta durmak anlamına gelir. Kunut duaları 2 tanedir. Dualarda temel olarak Allah'a yakarmak teması işlenir. Kunut duaları vitir namazının 3. rekatında Fatiha ve zammı sure okunduktan sonra tekbir alınarak okunur. Kunut duaları okunuşu, anlamı ve fazileti açısından Müslümanlar tarafından oldukça merak edilen dualar arasındadır. Bu yazımızda Kunut duaları ile ilgili tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Kunut duaları okunuşu, Türkçe anlamı ve Kunut dualarının faydaları...

Kunut Duaları Arapça Okunuşu

En doğru telaffuz için Kunut duaları Arapça yazılışı okunmalıdır. Fakat Arapça bilmiyorsanız Kunut duaları Türkçe yazılışını okumayı tercih edebilirsiniz.

 1. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

 2. Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut Duaları Anlamı

Kunut duaları ve anlamlarını bilmek son derece önemlidir. Kunut duaları yatsı namazı sonrası vitir namazında okunur. Bu sebeple Müslümanların ezberlemesi gereken dualar arasındadır. Kunut dualarında Allah'tan günahların bağışlanması istenir. Allah'a inandığımız, güvendiğimiz söylenir. Allah'a şükür edilir ve hiçbir nimet inkar edilmez. Allah'tan başkasını bilmediğimiz ve Allah'a karşı gelenleri bırakacağımız söylenir.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı (Okunuşu)
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut Duası 2 Türkçe Anlamı (Okunuşu)
Allah'ım! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Kunut Duaları Faydaları

Kunut duaları Kuran-ı Kerim kapsamında inen ayetler ya da surelerden biri değildir. Peygamberimizin ümmetine öğrettiği dualardan biridir.

 • Peygamber Efendimiz Kunut dualarının okunduğu vitir namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur: "Allah size bir namazı ziyade kıldı ki, o namaz sizin hakkınızda kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. İşte o namaz vitir namazıdır. O namazı yatsı ile şafağın atışı arasında verdi."

 • Kunut duaları düşman saldırısı, isyan, kargaşa, kıtlık, salgın hastalık gibi felaket zamanlarında okunduğunda kişi felaketlerden korunur.

 • Kunut duaları Allah'a dua etmek ve sığınmak istenildiği zaman okunursa kişi manevi huzura kavuşur.

 • Kunut duaları sabah namazının farzında okunduğunda okuyan kişi Allah'ın izni ile bela ve musibetlerden korunur.

 • Kunut duaları bir şerden korunmak ya da bir hayrı elde etmek için okunur.

Kunut Hangi Surede Yer Alır?

Kunut duaları Kuran'ı Kerim'de bulunan herhangi bir surede yer almamaktadır.

Kunut Kaç Ayetten Oluşur?

Kunut duaları Kuran'ı Kerim'de bulunmadığı için ayet kavramını kullanmak doğru değildir. Ancak Kunut 1, üç cümleden; Kunut 2, bir cümleden oluşmaktadır.

Kunut Duaları Ayet Midir?

Kunut duaları namazda okunduğu için çoğu kişi tarafından ayet sanılmaktadır. Fakat Kuran'ı Kerim ayetleri değildir. Kunut duaları Peygamberimiz tarafından söylenmiş hadisi şeriflerdir. Kunut duaları namaz sırasında okunduğu için abdestli bir şekilde okunmaktadır. Bu yönüyle okunan diğer dualardan ayrı bir öneme sahiptir.

Kunut Nerede İndirilmiştir?

Kunut duaları inişi şu şekildedir: Peygamberimiz Miraç'ta Sidre-i Mühteha'ya çıktığında 1 rekat namaz kılmıştır. Buna 1 rekat da kendisi ilave etmiştir. Allah kendisine 1 rekat daha kılmasını emretmiştir. Böylece namaz akşam namazı gibi tek olmuştur. Peygamberimiz 3. rekatı kılacağı anda ilahi rahmet tecelli etmiştir. Peygamber Efendimiz o nur içinde kalmıştır. Kendinden geçmiş bir şekilde elleri çözülmüştür. Sonra ellerini kaldırarak tekbir almıştır. Elleri kaldırmak bu şekilde sünnet olmuştur.

Başka bir rivayete göre ise, Peygamber Efendimiz 3. rekatı kılacağı sırada Fatiha ve zammı sure okumuştur. Rükuya gideceği sırada cehennemi görmüştür. Bu halde kendisinden geçerek elleri çözülmüştür. O sırada Cebrail gelip Peygamber Efendimizin üzerine kevser suyundan dökmüştür. Peygamberimiz kendine gelmiştir. Tekbir alıp Kunut dualarını okumuştur. Cehennemden Allah'a sığınmıştır.

Kunut Duaları Neden İndirilmiştir?

Kunut duaları ayet değildir, dolayısıyla inmemiştir. Peygamber Efendimiz bizlere bazı dualar öğreterek, Allah'tan neleri nasıl isteyeceğimiz konusunda bizlere yol göstermektedir. Kunut duaları da bu dualardan biridir.

Kunut Ne Demek?

Kunut kelimesi sözlükte Allah'a ihlasla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükut etmek, dua etmek, ibadet için ayakta durmak anlamlarına gelmektedir.

Kunut Duaları Hangi Namazda Okunur?

Kunut duaları yatsı namazı sonrasında kılınan vitir namazının 3. rekatında okunur.

Kunut Duası Okumak Namazın Farzlarından Biri midir?

Kunut Duaları namazın farzlarından değildir. Bu dualar okunmadan da namaz ibadeti yerine getirilmiş olur. Fakat Peygamberimizin sünneti olan bu duaları okumak çok daha doğrudur.

Kunut Ne Zaman Okunur?

Kunut duaları vitir namazının son rekatında rükudan önce tekbir alınarak okunur. Bunun dışında düşman saldırısı, isyan, kargaşa, kıtlık, salgın hastalık gibi felaket zamanlarında okunması tavsiye edilir. Bir bela, musibet olduğunda sabah namazının farzında da okunabilir. Böyle zamanlarda Kunut duasını okumak Allah'ın izni ile her türlü sıkıntı ve felaketten korunmaya vesile olur.

Kunut Ne İçin Okunur?

Kunut duaları yatsı namazından sonra kılınan vitir namazında okunur. Buna ek olarak sıkıntılardan kurtulmak, Allah'a dua etmek ve sığınmak için de okunabilir.

Kunut Abdestsiz Okunur mu?

Kunut dualarını namaz esnasında olmadığı sürece abdestsiz okumakta herhangi bir sakınca yoktur.

Kunut Duaları Ne Zaman Okunmaz?

Kunut duaları vitir namazı cemaatle kılındığı zaman rükuya yetişme riski olduğu durumlarda okunmayabilir.

Kunut Yerine Ne Okunabilir?

Namazda kunut duaları yerine ne okunur diye merak ediyorsanız bu soruya duruma göre çeşitli cevaplar vermek mümkündür. Hanefi mezhebine göre vitir namazında Kunut duası okumak vaciptir. Kunut duaları vitir namazının 3. rekatında okunur. Bu duaları ezbere bilmeyen kişiler ezberleyinceye kadar "Rabbena atina" duasını okuyabilirler. Ya da 3 kez "Allahümmeğfirli" diyebilirler.

Kunut Nasıl Ezberlenir?

Duaları ve sureleri kolay ezberleyebilmek için sabah erken saatlerde zihin açıkken ezber yapmaya çalışın. Ezber yaparken etrafınızda dikkatinizi dağıtacak şeylerin olmamasına özen gösterin. Kunut duaları ezberlemesi kolay dualar arasındadır. Kısa olan bu dualar hızlı bir biçimde kısa sürede ezberlenebilir. Her iki duayı da birkaç kez tekrar ederek ezberi kolayca tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Kunut duaları vitir namazında da okunduğu için kolay kolay unutulmayan dualardandır. Duayı sesli olarak dinlemenizde de fayda vardır. Böylece duayı doğru bir telaffuz ile ezberlemiş olursunuz.

Rüyada Kunut Duası Okumak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Kunut duası okumak kötü olan şeylerden uzak durmaya, iyiye güzele yönelmeye işaret eder. Bazı yorumlara göre rüyada Kunut duası okuduğunu görmek uğraşlarının sonunda hak edilen paraya, helal zenginliğe, uzun bir bekleyişten sonra kazanılan temiz kazanca işarettir. İbni Sirin'in yorumuna göre rüyada Kunut duası okumak hacetinizin reva olacağına, halk tarafından övüleceğiniz anlamına gelmektedir. Cafer Mağrifi'ye göre rüyada Kunut duası okuduğunu görmek dini sorunların büyük şahsiyetler tarafından çözüleceğine işaret eder.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler