Küresel ısınma nedir?

Küresel ısınma nedir?

Küresel ısınma, kara, deniz ve havada ölçülen sıcaklığın ortalamadan daha yüksek olduğu durumlara verilen addır.

Atmosfere salınan sera gazları, küresel ısınmanın başlıca etkenleri içerisinde yer alır. Petrol gibi insan kaynaklı doğaya zararlı etkenlerden tetiklenen küresel ısınmanın en bilinen sonuçlarından biri kuraklık ve çölleşmedir.

Meterolojiyi ve doğal afetleri doğrudan etkileyen küresel ısınmadan ilk olarak 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi'nde bahsedilmiştir.

Ekosistemin değişmesine ve buna bağlı olarak birçok hayvan neslinin tükenme eşiğine gelmesine sebep olan küresel ısınmanın, vektörlerin yaşam alanlarının değişmesine sebep olarak bulaşıcı hastalıkların artışına yol açtığı da bilinmektedir.

Ozon tabakası, karbondioksit ve sera gazı gibi küresel ısınmaya sebep olan unsurlar dolayısıyla incelerek Güneş'in sağlığa ve özellikle cilde büyük zararları olan ultroviyole ışınlarının yeryüzüne daha fazla yansımasına sebep olur.

küresel ısınma Haberleri