HABER

'Küresel kriz demokrasiye olan inancı yıpratıyor'

Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası'nın raporunda, Türkiye'nin de dahil olduğu Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde krizin etkileri irdeleniyor.

Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası EBRD tarafından hazırlanan rapora göre, küresel krizin demokrasi ve pazar ekonomisine desteği kimi ülkelerde kayda değer biçimde azalttığı görülüyor.

Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve Orta Asya ülkelerine kredi sağlayan uluslararası bankanın yaptırdığı ankette, özellikle Slovakya, Slovenya ve Macaristan'da demokrasiye kamuoyunun verdiği desteğin keskin biçimde düştüğü gözlendi.

Bu oran Slovakya'da yüzde 20'lik bir düşüşle bilhassa dikkat çekici.

EBRD, demokrasinin cazibesini yitirmesi ile kamuoyunun bu ve geçmiş krizlerle ilgili hissiyatı arasında yakın bir bağ olduğunu söylüyor.

Geçmiş krizlerin hatırasına nazaran şu anki ekonomik krizin etkilerinin çok daha çarpıcı hissedildiği ülkelerde, insanların demokrasiye olan inaçlarının da daha çok azaldığı görülmüş.

Raporda, Doğu Avrupa ülkelerinde şu anki krizde yaşanan darboğazın 1990'ların başı ve ortasında tanık oldukları resesyondan daha derin hissedildiği, dolayısıyla demokrasi ve pazar eknomisine desteğin de bu ülkelerde şimdi daha keskin düşüş kaydettiği belirtiliyor.

Öte yandan Orta Asya ve Kafkaslar'da yer alan eski Sovyet cumhuriyetlerinde ise, son küresel krizin etkilerinin, komünizmin çöküşü ardından yaşanan ekonomik gerilemeye kıyasla daha hafif hissedildiği söyleniyor.

EBRD, AB'nin yeni üyelerinde demokrasiye inançta düşüş yaşanırken, Gürcistan, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan'da ise demokrasiye desteğin arttığının gözlendiğini bildiriyor.

Karadağ, Moğolistan, Özbekistan, Arnavutluk, Tacikistan ve Türkiye de demokrasiye desteğin yüksek olduğu ülkeler.

Raporda, Türkiye'nin hızlı bir ekonomik büyüme kaydettiğinin altı çizilmekle beraber, ekonomisinin zayıf noktalarının da arttığına dikkat çekiliyor.

Türkiye değerlendirmesinde, ekonominin aşırı ısınması ve sermaye akışının yön değiştirmesi risklerinin artış gösterdiği belirtiliyor.

Geri Dön