Güncel

ANALİZ - Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre hükümetinin ev sahipliğinde bugün ve yarın Cenevre’de gerçekleştirilecek olan Küresel Mülteci Forumu, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın ilk somut çıktılarından biri - Eylül 2016 tarihli New York Mülteciler ve Göçmenler Deklarasyonu'nda ayrıntılı olarak açıklanan Kapsamlı Mülteci Müdahale Çerçevesi'nin de gereği olarak organize edilen Forum, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın hayata geçirilmesi yolunda, bakanlıklar seviyesinde gerçekleşecek ilk toplantı olma özelliğini taşıyor - Forumun temaları ise yük ve sorumluluk paylaşımı, eğitim, geçim kaynağı geliştirme, enerji ve altyapı, çözümler ve koruma olarak belirlendi. Her birinin ayrı öneme sahip olduğu aşikâr olan bu konular arasında da yük ve sorumluluk paylaşımı teması, çözüm üretme potansiyeli ve diğer insani yardım temalarıyla doğrudan ilişkisi nedeniyle ayrıca öne çıkıyor - Forumun mültecilik konusunu uluslararası siyasetin gündemine sokması açısından önemli olduğu aşikâr. Fakat günümüzde mültecilik olgusunun siyasal, kültürel ve ekonomik boyutları itibariyle sahip olduğu karmaşık yapısı gereği, forumdan büyük beklentilere girilmemesi hususu da göz önünde bulundurulmalı - Foruma katılacak sivil toplum ve özel sektör kuruluşları gibi devlet dışı aktörlerin, konuya dair tüm çözümleri sadece devlet temsilcilerinden beklemek yerine, kendi aralarında sivil işbirlikleri geliştirerek, mültecileri ve ev sahibi toplulukları merkeze alan yenilikçi çözümler ortaya koyması büyük önem arz etmektedir.