GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Son Güncelleme: 18.11.2019

Mynet Haber’e hoş geldiniz! Bu uygulama (“Uygulama”) Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (“Şirket”/”Mynet”) aittir.

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, İTÜ Arı Teknokent 2-B Blok, No: 4/2 D. 601, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim Mynet tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

  1. I.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Uygulama’yı kullandığınız takdirde size kullanıcı ID’si atamak için kullandığımız cihaz platform, konum, ürün bilgileri, reklam tanıtıcısı (IDFA), cihazda yüklü uygulama listesi ve operatör bilgilerinden oluşan çerez bilgileriniz işbu metinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere Mynet tarafından işlenebilecektir.

Uygulama’yı Mynet üyeliğiniz ile giriş yaparak kullandığınız takdirde Mynet üyeliği esnasında toplanan kişisel verileriniz Mynet tarafından, üyelik esnasında sizinle paylaşılan aydınlatma metnine uygun ve aydınlatma metninde yer alan çerçeve ile sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

  1. II.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

I numaralı bölümde belirtilmiş olan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlar ve hukuki dayanaklar ile işlenebilecektir.

İşleme Amacı

İşlemenin Hukuki Dayanağı

Uygulama’ya girişin gerçekleştirilmesi, Uygulama ve hesap güvenliğinin sağlanması

KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması;

Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Facebook ID Aracılığıyla Mynet Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi

KVKK m.5 F.1 uyarınca veri işlemenin ilgili kişinin açık rızasına dayanması

Mynet Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması

KVKK m.5 F.2 f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

  1. III.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel Verileriniz; hukuki bir yükümlülüğümüzün bulunması halinde resmi kurumlar ile; mahkeme kararı ile talep edilmesi veya idari bir makamın talepte bulunması halinde talepte bulunan ilgili mahkeme ve idari makam ile paylaşılabilecektir.

Ek olarak, Uygulama aracılığıyla sağlamış olduğunuz, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda yer alan hukuki amaçlar ve dayanaklar ile ilgili alıcı grupları ile paylaşılmaktadır.

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Aktarımın Hukuki Dayanağı

Fiziki Sunucu Hizmeti Sağlayıcıları

Sunucu Hizmetinin Alınması, Mynet Site ve Platformlarına İlişkin İçerik İstatistiklerinin Oluşturulması

KVKK m.5 F.2 f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

Mynet İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mynet Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi

KVKK m.5 F.1 uyarınca veri işlemenin ilgili kişinin açık rızasına dayanması

Üçüncü Taraf Çerez Hizmet Sağlayıcıları

Mynet İnternet Sitesi Üzerinden Üçüncü Taraf Reklam Faaliyetlerinin ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mynet Ürün ve Hizmetlerinin Tanıtımının Yapılabilmesi

KVKK m.5 F.1 uyarınca veri işlemenin ilgili kişinin açık rızasına dayanması

  1. IV.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz bizimle paylaşmış olduğunuz yönteme göre Uygulama üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

  1. UYGULAMADA YER ALAN BAĞLANTILAR

Uygulama’da yer alan ya da Uygulama’da bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu gizlilik politikası kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız.

Söz konusu site veya mülklerin bu Uygulama’da yer alması ya da bağlantısının olması, Mynet’in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

  1. VI.KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında KVKK’nın 11.maddesinden doğan haklarınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e uygun olarak kullanmak için yazılı olarak Reşitpaşa Mahallesi, Katar Caddesi, İTÜ Arı Teknokent 2-B Blok, No: 4/2 D. 601, Sarıyer, İstanbul adresine, kvkk@mynetgroup.com adresine elektronik posta yoluyla ve mynet@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.