HABER

Lüleburgaz Belediyesi memur alımı başvuru şartları belli oldu

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı geçtiğimiz günlerde 8 memur alımı yapacağını duyurdu. Basın İlan Kurumu internet sitesinde yer alan ilana göre, KPSS puanı en az 65 olan adaylar, ilana başvurabilecek. Lüleburgaz Belediyesi memur alımına başvuran her aday, eğitim durumuna göre yalnızca bir kadroya başvurabilecek. Başvurular, 3 – 7 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Lüleburgaz Belediyesi memur alımı başvuru şartları belli oldu

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Sosyal Çalışmacı, Tahsildar ve memur kadrolarına personel ilanı Lüleburgaz Belediyesi tarafından yayınlandı. Buna göre Lüleburgaz Belediyesi bünyesinde toplamda 8 memur alımı yapılacak.

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Detaylı bilgiye, https://www.ilan.gov.tr/ilan/766569/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/luleburgaz-belediyesi-7-memur-alacak adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ekran Alıntısı

Geri Dön