HABER

Maç biletleri elektronik olacak

Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyirciler, maça girmek için elektronik kart alacak ve izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek.

TBMM (A.A) - ''Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'' TBMM Adalet Komisyonunda, 2 gün boyunca süren müzakerelerin ardından kabul edildi.

Tasarıya göre, ev sahibi spor kulüpleri, spor alanlarında sağlık ve güvenliğe kadar ilgili spor federasyonları ve uluslararası spor federasyonlarınca belirlenen önlemleri almakla yükümlü olacak.

Çocuklar ve engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için yerler tahsis edilecek.

Seyircilerin oturma yerleri numaralandırılacak, kapasitenin üzerinde ve biletsiz seyirci alınamayacak.

Maç biletleri elektronik olacak. Elektronik kartta, kişinin adı, soyadı, kimlik numarası ve fotoğrafı olacak. Seyirciler, maça girmek için elektronik kart alacak ve izlemek istediği maçın bileti bu karta yüklenecek. Stadyuma bu kart gösterilerek girilecek.

Spor alanlarında; güvenliğin sağlanması ve bu düzenlemelere aykırı davrananların tespiti amacıyla gerekli teknik donanımlar kurulacak.

-BASKETBOL, VOLEYBOL VE HENTBOL HARİÇ TUTULDU-

AK Parti Konya Milletvekili Ali Öztürk'ün verdiği önergenin kabul edilmesiyle, basketbol, voleybol ve hentbol dalları elektronik kart kapsamı dışında tutuldu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Tunçak ile CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, basketbol, voleybol ve hentbol dallarının elektronik kart uygulaması dışında tutulmasına karşı çıkarak, önergenin aleyhinde oy kullandı.

Spor kulüpleri, genel kollukla birlikte görev yapmak üzere, yetecek sayıdaki özel güvenlik görevlisini, seyirci ve sporcuların sahadan ayrılacağı zamana kadar müsabakanın yapılacağı yerde bulunduracak ve spor alanının iç güvenliğini sağlayacak.

Maç günü görevde olmayan kolluk görevlileri, günlük harcırahın iki katı kadar ödenekle maçlarda görevlendirilebilecek. Bu harcırah, günlük 50-60 TL arasında değişecek. Federasyon, görevlilerinin hesabına yatırdığı bu parayı kulübün alacaklarından mahsup edecek.

Özel güvenlik görevlileri ateşli silah taşıyamayacak.

Spor kulüpleri, yönetim kurulu üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi, taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi olarak belirleyecek.

Spor müsabakalarında, müsabaka alanının çevresinde bulunan ve insan hayatı açısından tehlike oluşturabilecek yerlerde müsabakaların seyredilmemesi için il veya ilçe spor güvenlik kurulları gerekli önlemleri alacak.

-ŞİKE VE TEŞVİK PRİMİNE AĞIR CEZA-

Tasarıyla, şike ve teşvik primine ağır cezalar getiriliyor. Bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla, bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılacak. Şikeye katkıda bulunan kişiler de aynı cezaya mahkum edilecek.

Maçtan önce şike ve teşvik primini ihbar edene ceza verilmeyecek.

Suçun; kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyelerince, örgüt faaliyeti çerçevesinde, bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılacak.

Milli takımların veya milli sporcuların başarılı olmasını sağlamak amacıyla, spor kulüplerince kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde bu cezalar uygulanmayacak.

-YASAK MADDELERLE İLE İLGİLİ CEZALAR-

Spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa silah, bulundurulması yasak olmayan kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeler ile uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile alkollü içecekler sokulamayacak.

Genel kolluk görevlileri ile özel güvenlik görevlileri, izleyicilerin üstünü ve eşyasını teknik cihazlarla ve gerektiğinde el ile kontrol edebilecek ve arayabilecek. Spor müsabakası öncesinde, esnasında, sonrasında, spor alanının çevresinde ve müsabakanın yapılacağı yere geliş ve gidiş güzergahlarında taraftarların üzeri ve eşyası aranabilecek.

Kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri spor alanlarına sokan kişi, 3 aydan 1 yıla kadar hapis; müsabaka düzenini bozabilecek veya çevreyi kirletebilecek nitelikte her türlü maddeyi sokan kişi ise 20 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek. Bu alet veya maddeleri seyircilere vermek amacıyla spor alanına sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu nedenle maç düzeninin bozulması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.

Spor alanlarına müsabaka sırasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile alkollü içecek sokan kişi, adli para cezasına çarptırılacak.

Spor alanlarına sokulması yasak olmayan maddeleri kullanarak müsabaka düzeninin bozulmasına sebebiyet veren kişi, adli para cezasına mahkum edilecek.

-HAKARET İÇEREN TEZAHÜRAT-

Hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda bulunan taraftarlara, şikayet şartı aranmaksızın, 15 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

Spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret edici söz ve davranışlarda bulunan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçların, yazılı pankart taşınarak ve asılarak ya da duvarlara yazı yazılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında arttırılacak.

Bileti olmadan spor alanlarına giren kişi adli para cezasına mahkum edilecek.

Maçlara girmesi yasaklanan kişi, maça biletsiz girerse 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.

Spor alanlarına söz konusu düzenlemelere aykırı olarak seyirci kabul eden veya kabul edilmesini sağlayan kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Elektronik kartı yetkisiz olarak üreten, satan, satışa arz eden, devreden, satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Maç için seyirci kabulüne başlanmasından tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişiye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilecek.

Müsabakalarda meydana gelen zararların tazmini konusunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü müteselsilen sorumlu olacak.

-SEYİRDEN YASAKLANMA-

Tasarıyla, şiddet olaylarına karışan kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanmasını öngören ''seyirden yasaklanma'' uygulaması da getiriliyor.

Kişinin, düzenlemede tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilecek.

Hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanan seyirden yasaklanma yaptırımının süresi, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erecek. Bu güvenlik tedbirine ceza verilmesine yer olmadığı kararının verilmesi halinde, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle bu güvenlik tedbirinin uygulanmasına son verilecek.

Bu suçlardan dolayı hakkında soruşturma başlatılan kişi, mahkeme tarafından karar verilinceye kadar tedbiren maçlara alınmayacak.

Komisyonun bazı üyeleri, hakkında soruşturma başlatılan kişinin, soruşturma sonunda suçsuz olduğunun ortaya çıkabileceğini belirterek, bu düzenlemeye karşı çıktı.

Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanlarına alınmayacak. Tasarının bu maddesi de uzun tartışmalardan sonra kabul edildi.

Alt komisyon metninde bu hüküm, ''Alkollü olduğu veya keyif verici madde kullandığı açıkca anlaşılan kişiler spor alanlarına kabul edilmeyecek'' deniliyordu. Kişinin alkollü olduğunun nasıl anlaşılabileceği üzerinde tartışıldıktan sonra, sözkonusu hüküm değiştirilerek kabul edildi.

Bu şekilde giren kişi dışarı çıkmamakta ısrar ederse zor kullanılarak dışarı çıkartılacak.

-MAÇA GİRİŞİ YASAKLANAN KİŞİ-

Seyirden yasaklanan kişi, taraftarı olduğu kulübün maçının yapılacağı gün, maçın başlangıç saatinde ve bundan bir saat sonra bulunduğu yere en yakın genel kolluk birimine başvurmak zorunda olacak.

Tasarının, ''Bu kişilerin, taraftarı bulunduğu kulübün veya A Milli Takım'ın yurtdışında katıldığı müsabakalara gitmesini engellemeye yönelik olarak pasaportunu ve ilgili seyahat belgesini müsabakanın beş gün öncesinde en yakın genel kolluk birimine teslim etmesine'' ilişkin hükmü ise müzakerelerden sonra önergeyle çıkartıldı.

CHP'li komisyon üyeleri ile bazı AK Parti'li üyeler, sözkonusu hükme, kişilerin seyahat hürriyetini engelleyeceği gerekçesiyle karşı çıktı.

-ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞE NEDEN OLABİLECEK AÇIKLAMALAR-

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurma yükümlülüğüne aykırı hareket eden spor kulüplerine, eksik özel güvenlik görevlisi sayısı itibarıyla 100 TL idari para cezası verilecek.

Verilen bir önergeyle, elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş spor alanlarına biletsiz ya da kapasitenin üstünde seyirci alan spor kulübüne verilen ceza miktarı azaltıldı. Ceza miktarının alt limiti 20 bin TL'den 5 bin TL'ye, üst limiti de 70 bin TL'den 50 bin TL'ye düşürüldü. Bu hüküm, profesyonel futbol ligi maçlarında uygulanacak.

CHP Aydın Milletvekili Fatih Atay, küçük Anadolu kulüplerinin başkanlarının genelde yerel yönetimler olduğunu belirterek, ''Belediye başkanları, maçlara biletsiz seyirci girmemesine zaman zaman engel olamayabilir. Cezalar çok yüksek, düşürülsün'' dedi.

Spor müsabakalarının güvenlik veya düzenini bozabilecek ya da sporda şiddeti teşvik edecek şekilde basın ve yayın yoluyla açıklamada bulunan kişilere 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek. Alt komisyon metninde, spor müsabakalarının taraflarını, görevlileri, spor kulübü veya federasyon yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek açıklamalar da bu kapsamda sayılıyordu.

CHP'li Aydın, tasarının alt komisyon metnindeki düzenlemeye göre, yapılan her türlü eleştirinin bu kapsama girerek cezalandırılması yoluna gidilebileceğini ifade ederek, ''Hakem ofsayttan gol verdi. Bu eleştirilecek tabiki. Bu suç kabul edilebilir mi? Eğer öyle olursa hiç kimse ağzını açamaz, konuşamaz'' dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan da ''İbrahim Üzülmez Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Bununla ilgili aşırı yorumlar yapıldı. Bu husumete girer mi girmez mi? Bunu iyi düşünmek gerekir'' diyerek, düzenlemenin değiştirilmeyen haline karşı çıktı.

Başkanvekili Hakkı Köylü de ''Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın yaptığı çok katı eleştirileri de bu kapsama alacaksak, bu yanlış olur'' diyerek, düzenlemenin kapsamının daraltılması gerektiğini vurguladı.

Şiddeti teşvik edecek açıklamaları yayımlayan basın ve yayın organı işleticisine 100 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası verilecek.

HSYK'nın görevlendireceği asliye ve ağır ceza mahkemeleri bu suçlara bakacak.

En üst futbol liginde bulunan kulüpler bir yıl, diğer kulüp veya kuruluşlar ise 3 yıl içinde maç biletlerini elektronik sistemde oluşturacak, kamera sistemini kuracak, ev sahibi ve misafir takımların bekletme odalarını oluşturacak.

-''ULA SOYAMAYIZ, ÇÜNKÜ İÇERİDE FUTBOL KONUŞULUYOR''-

Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, tasarının kabul edilmesinden sonra bir fıkra anlattı ve teşekkür konuşması yaptı:

''İki hırsız bir evi soymak istemiş, biri içeride diğeri aşağıda soğuktan donuyor. Soğuktan donan diğerine soruyor ne oldu diye? O da, ula soyamayız, çünkü içeride futbol konuşuluyor, hadi gidelim. Bugünkü görüşmeler de uzun sürdü. Bunu ne kadar tartışırsak tartışalım, eksiklikler çıkabilir ama uygulamada gördüğümüz zaman eksiklikleri giderebiliriz.''

Tasarının görüşmeleri sırasında, kuru kayısı, kuru pasta, kurabiye, börek ve simit ikram edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön