Maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıkladı

Maden işletmeleri tarafından 249 milyon metreküp su çekildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıkladı.

Maden işletmeleri tarafından 249 milyon metreküp su çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2018 yılında 249 milyon metreküp su çekti. Çekilen suyun yüzde 51,2’si kuyudan, yüzde 22,3’ü deniz ve kaynaktan, yüzde 10,4’ü ocak içi sudan, yüzde 4’ü akarsudan, yüzde 3,7’si göl-göletten ve yüzde 8,4’ü diğer su kaynaklarından temin edildi.

Maden işletmeleri tarafından 161 milyon metreküp atıksu deşarj edildi
Maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen toplam 161 milyon metreküp atıksuyun yüzde 83,3’ü denize, göle veya akarsuya, yüzde 7,8’i atık barajına, yüzde 1,4’ü ocak içine, yüzde 1,2’si foseptiğe, yüzde 1’i araziye, yüzde 5,3’ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Maden işletmeleri tarafından 14 milyon metreküp atıksu arıtıldı
Maden işletmeleri tarafından 2018 yılında toplam 14 milyon metreküp atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun yüzde 88,9’una fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 11,1’ine ise biyolojik arıtma uygulandı. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan 14 milyon metreküp atıksuyun yüzde 54,2’si deşarj edildi, yüzde 45,8’i ise işletme içinde yeniden kullanıldı.

Maden işletmelerinde dekapaj malzemesi/pasa hariç 17 milyon ton atık oluştu
Maden işletmelerinde oluşan 812 milyon ton atığın yüzde 99,9’unu mineral atıklar oluşturdu. Mineral atıkların ise yüzde 97,9’unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edildi. Toplam atığın yüzde 71,2’si pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, yüzde 26,2’si ocak içine geri dolduruldu, yüzde 2,6’sı ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.