Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hatun, Mala Hatun ya da Kameriye Hatun, Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin annesidir. Osman Gazi’nin evlendiği eşlerinden biri olan Malhun Hatun’un doğum tarihi bilinmemekle birlikte ölüm tarihi Kasım 1326 olarak kaydedilmektedir. Babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey olan Malhun Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılmaktadır. Henüz Osmanlı’da yabancı kadınların Müslümanlaştırılarak eş yapılması geleneği o dönemde olmadığı için Türk olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Malhun Hatun'un Osman Bey ile evliliği Tevârîh-i Âl-i Osman'da şöyle anlatılır: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı," der.

Malhun Hatun Haberleri