HABER

Maliye Bakanlığı'na "şok" uyarı

ANKARA (İHA) - Rekabet Kurumu, kamunun ilaç alımlarında rekabet ortamının sağlanamadığı konusunda Maliye Bakanlığı'nı uyardı. Kurum, yatan hasta reçetelerinin eczaneler tarafından "dönüşümlü" olarak karşılanması uygulamasının "rekabeti kısıtladığını" bildirdi.

Rekabet Kurumu ayrıca, ilaç alımlarında yolsuzlukların önlenmesi için hastaneler, eczaneler, sosyal güvenlik kuruluşları ve ilgili bakanlıklar arasında bir bilgisayar ağı ve veri tabanı oluşturularak ilaç tüketiminin izlenmesini önerdi.

Rekabet Kurumu, Bolu ve Sinop Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile hükümlü ve tutukluların ilaç harcamalarını karşılayan birçok cezaevi müdürlüğünün şikayeti üzerine yürüttüğü soruşturma sonuçlarını bir yazıyla Maliye Bakanlığı'na iletti. Kurum, ilaca sabit oranda indirim yapılmasının eczaneler arasında olası rekabeti engellediği gibi, kamunun ilaç bedeli yükünü de artırdığını kaydetti. Yapılan soruşturmada protokol kapsamında bulunmayan Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın, eczanelerin rekabet etmesini sağlayarak yüzde 10-20 düzeyinde indirimle geri ödeme yapabildiğinin belirlendiğini ifade eden Rekabet Kurumu, yine Merkez Bankası gibi kurumların protokolde belirlenenden daha yüksek oranda indirimle üyelerinin ilaç bedellerini karşılayabildiğini vurguladı. Kurum, eczanelerin rekabetine olanak sağlanarak yüksek indirim tekliflerinin alındığı ve bu şekilde ilaç harcamalarının aşağı çekildiği diğer birçok örneklerin de bulunduğunu belirterek, "Bu çerçevede, indirimin protokolde asgari bir oran olarak belirlenmesi ve kurumların illerde eczanelerden gelebilecek daha yüksek oranda indirim tekliflerini değerlendirebilmesine olanak tanınacak şekilde düzenleme yapılması halinde, sektörün rekabetçi yapısı güçlendirileceği gibi, kamunun ilaç harcamaları da azaltılabilecektir" kararını verdi.

"İLAÇ SEKTÖRÜ DAHA 'REKABETÇİ' HALE GETİRİLMELİ"
Rekabet Kurumu, 4.11.2004 tarihli kurul kararı alındıktan sonra, hükümlü ve tutukluların ilaç harcamalarını karşılayan birçok cezaevi müdürlüğünün yaptığı şikayet başvurularının içerdiği bilgi ve belgelerin de bu kararlarını doğruladığını kaydetti. Kurum, 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı hazırlanırken bu hususun dikkate alınmasını istedi. Kurum, ayrıca şu uyarı ve önerilerde bulundu:

"Diğer yandan, bu görüş yazısına dayanak oluşturan Kurul kararına konu olmamakla birlikte, yatan hasta reçetelerinin eczaneler tarafından dönüşümlü karşılanması uygulaması da rekabet kurallarını ilgilendirmektedir. Kurumumuzda yapılan toplantılarda, bu uygulamaya reçete yolsuzluklarının önlenmesi amacıyla geçildiği ifade edilmiştir. Ancak resmi reçetelerdeki ilaçların temininde, eczanelerin hastaya ve kuruma daha iyi hizmet sunma anlamında yarışması beklenmeliyken, reçetelerin eşit dağıtılmasıyla böyle bir yarış olanak tanınmamakta, yani rekabet kısıtlanmaktadır. Kanaatimizce, yolsuzlukların önlenmesinin en sağlıklı ve rekabet kurallarıyla çatışmayan yolu otomasyon sisteminin geliştirilmesidir. Böylece hastaneler, eczaneler, sosyal güvenlik kuruluşları ve gerekiyorsa ilgili bakanlıklar arasında bir bilgisayar ağı ve veri tabanı oluşturularak ilaç tüketimi izlenebilecektir. Halihazırda sosyal güvenlik kuruluşları bu tür sistemlere sahip olsalar da, bunların tek çatı altında bir araya getirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, söz konusu sistemlerin genişletilmesine, geliştirilmesine ve uyumlulaştırılmasına da belirtilen rekabetçi endişeyle gereksinim duyulmaktadır. Yukarıda yer verilen hususların 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın hazırlanmasında dikkate alınmasının ilaç sektörünün daha rekabetçi ve etkin işlemesine katkıda bulunacağı, ayrıca kamunun ilaç harcamalarının azalmasını ve reçete sahibinin daha iyi hizmet almasını sağlayacağı düşünülmektedir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler