MB uyardı: Riskler artıyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2008 yılının ilk aylarına dair verilerin, ekonomideki ılımlı büyümenin yavaşlamakla birlikte sürdüğünü gösterse de uluslararası kredi piyasalarındaki sorunların belirginleşmesiyle, önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyete ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığının gözlendiğini bildirdi.

DOLARIN ATEŞİ YÜKSELDİ, HEDEF 1,3500 YTL

Kurul'un 19 Mart tarihinde yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin değerlendirme özeti yayımlandı. Buna göre, gıda fiyatlarında Şubat ayında görülen yüzde 5,05 oranında artış, 2003 bazlı endeksteki en yüksek aylık gıda fiyat artış oldu. Bu yüksek oranlı artış aynı zamanda Mart ayında sebze fiyatlarında bir düzeltme hareketi yaşanma olasılığını gündeme getirdi. İşlenmiş gıda fiyatlarına ilişkin riskler devam ediyor.

Şubat ayında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar sonucunda yükselen yemek ve ulaştırma hizmetleri fiyatları, hizmet grubu enflasyonundaki iyileşmeleri sınırladı.
Kurul, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların, enflasyondaki düşüşü geciktirmekte olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bunun yanında, özel kapsamlı fiyat endeksleri ile ölçülen enflasyon göstergelerinde yılın ikinci çeyreğinden itibaren baz etkisinden kaynaklanan yukarı yönlü bir hareket görülebileceği not edildi.

Finansal piyasalarda artan oynaklığın ve kredi koşullarındaki sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde kredi genişlemesini ve iç talebi sınırlamaya devam edeceği tahmin edildi. Bu çerçevede Kurul, talep koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine katkıda bulunmaya devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. İç talebin mevcut görünümü göz önüne alındığında döviz kurundan fiyatlara geçiş etkisinin bu aşamada sınırlı kalacağı tahmin edildi.Gıda ve enerji fiyatlarındaki birikimli artışlar bir yandan enflasyondaki düşüşü geciktirirken diğer yandan beklentilerdeki iyileşmeyi engelledi.

Enflasyon beklentilerindeki bozulma, arz şoklarının ikincil etkilerine ilişkin belirsizlikleri artırmakta ve dolayısıyla enflasyonun öngörülenin ötesinde bir katılık gösterme riskini belirginleştirdi.Kurul, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerindeki ana eğilimi dikkatle takip etmeye devam edecek.Küresel ekonomideki belirsizlikler, portföy hareketleri ve döviz kuru kanalıyla kısa vadede enflasyon üzerinde risk oluşturmakta.Merkez Bankası, bu aşamada piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve temkinli bir duruş sergiliyor.Kurul, artan gıda ve enerji fiyatları ile küresel belirsizliklerin enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirebileceği değerlendirmesinde
bulundu.

Para politikasının orta vadede yüzde 4 enflasyon hedefine odaklandığı belirtilen değerlendirme özetinde şöyle denildi: "Ancak içinde bulunulan konjonktür göz önüne alınarak bu hedefe ulaşma süresi ile ilgili olarak katı bir politika izlenmemektedir. Zira, arz şoklarından kaynaklanan enflasyon artışına sert tepki verilmesi iktisadi
faaliyette arzu edilmeyen dalgalanmalara yol açabilmektedir. Bu çerçevede, hedefe ulaşmanın zamanlaması emtia ve finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilecektir.Sonuç olarak, küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve fiyatlama davranışlarına ilişkin riskler para politikasında temkinli olma gereğini artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, 2007 Eylül ayından itibaren devam ettiği faiz indirimlerine Mart ayında ara vermiştir."

Özete göre, önümüzdeki dönemde gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların genel fiyatlama davranışlarına yansımaları yakından izlenmeye devam edilecek. Son dönemdeki indirimlere rağmen kısa vadeli faizlerin mevcut seviyesi enflasyondaki düşüşü destekliyor. Bundan sonraki olası faiz indirimi, küresel piyasalardaki gelişmelere, dış talebe, maliye politikası uygulamalarına ve orta vadeli enflasyon görünümünü etkileyen diğer unsurlara bağlı olacak.

Mevcut konjonktürde ekonomimizin dayanıklılığını koruması için mali disiplin ve yapısal reformların devamlılığı kritik önem taşıyor.

AA