MEB sanal ortamda karar verecek

ANKARA (ANKA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimin altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kısa adı e-Karar Destek olan "MEB İstatistik Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hayata geçirilen e-karar destek projesinin 2010 yılına kadar bitirilmesi planlanıyor. 2 milyon 50 bin Euro bütçeli söz konusu proje Avrupa Birliği yardımıyla hayata geçiriliyor. Projeye Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü de destek veriyor. Söz konusu projeyle, MEB karar destek sisteminin oluşturulmasına temel oluşturacak şekilde istatistik altyapısının güçlendirilmesi, elde edilen verilerin yönetim hizmetlerinde kullanılması ve karar vericilerin karar verme süreçlerinde ihtiyaç duyulan göstergeler geliştirilerek; bütünleşik bir sorgu sistemi oluşturulması planlanıyor.

-AB MEVZUATINA UYUM SAĞLANACAK-

E-karar destek projesiyle e-İstatistik kapsamında yer alan, mevcut sistemlerin incelenmesi, AB standartlarıyla uyumlu göstergeler geliştirilmesi, karar vericilerin ihtiyaç duydukları karar destek sisteminin oluşturulması, üst düzey yöneticilere karar verme süreçlerinde kullanılabilecek araçlara ilişkin eğitim verilmesi ve bütünleşik bir sorgu sisteminin oluşturulması amaçlanıyor. Proje ile AB Mevzuatlarına uyum ile 9. Kalkınma Planı'nda yer alan önceliklerin gerçekleştirilmesinin sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında oluşturulan E-istatistik ile istatistiki veriler AB standart ve tanımalarına uygun olarak elde edilecek. Ayrıca UOE veri tabanına uygun veri üretilecek, AB müzakerelerine uygun olarak istatistiksel eksiklikler giderilecek, karar verme sürecine temel teşkil edecek göstergeler geliştirilecek ve e-projelerindeki bilgiler alınarak ihtiyaç duyulan analiz ve sentezler yapılabilecek. (ANKA)