Meclis BBG evi gibi olacak...

Meclis kampusü, artık 24 saat "BBG evi" gibi kameralarla gözetlenecek. Meclis kampusü, milletvekilleri odaları dışında, alarm destek yazılımlarıyla güçlendirilmiş, uzun süreli kayıt yeteneğine sahip "kamera güvenlik sistemi"yle donatılmasını öngören, "Türkiye Büyük Millet Meclis'i Koruma Müdürlüğü Kuruluş ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni yönetmelikle; Meclis'i BBG evine çevirecek, Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri (METSİS) Projesi; Meclis'te kurulacak kamera sistemi, güvenlik kameraları ve destek yazılımları ile plaka tanıma, şüpheli nesne algılama gibi sistemler ve kampus güvenliğinin yanı sıra ziyaretçi giriş çıkışlarında da hız ve güvenlik sağlanması hedefleniyor. Proje, ziyaretçi kabul sisteminde de değişiklikler öngörüyor. Ziyaretçilere verilecek ve gün içinde tek kullanımlık olarak planlanan, ziyaretçinin fotoğrafını taşıyacak olan ziyaretçi kartları, bu değişikliklerden ilki olacak.

MECLİS TV ARTIK CEP'TE

TBMM'nin tüm kampus alanını kapsayacak olan kablosuz internet erişimiyle de, dizüstü bilgisayarlar ve ‘kablosuz ağ erişim' yeteneği olan cep telefonları ile TBMM kampus alanının her yerinden internet ve intranet erişimi sağlanacak. Ayrıca, AVEA ile yapılan anlaşmayla hayata geçecek olan mobil-vizyon teknolojisiyle cep telefonları üzerinden Meclis TV yayınları seyredilebilecek.

Projenin bir diğer hedefini de TBMM telefon santralinin geliştirilmesi oluşturuyor. Yeni telefon sistemiyle milletvekilleri, e-postaların okunabildiği, sesli mesaj sistemine sahip, sabit telefonlara yazılı mesaj gönderilebilen, Meclis Bilgi Sistemi'ne ulaşılabilen telefon setleri ile günlük duyuruları takip edilebilecekler.

KAYITLAR 1 YIL SÜREYLE MUHAFAZA EDİLECEK

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda kurulan güvenlik kameraları ile tespit edilen kayıtları bir yıl süre ile muhafaza edilecek.

TBMM Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine, "Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliği" ibaresi eklenerek, "Çankaya, Dikmen, Lojman Kapısı ve Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliklerinin görevleri" yeniden düzenlendi;

Bu çerçevede koruma Büro Amirlikleri şu görevlerden sorumlu olacaklar;

"Ziyaretçilerin, görevli olarak gelen kişilerin ve gerektiğinde Meclis çalışanlarının kimlik kontrollerini, üst ve eşya aramalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın kampuse girişini önlemek, güvenlik uygulaması yapmak ve her türlü kartın takibini yapmak,"

GRUP TOPLANTI SALONLARINA TEKNİK ARAMA

"Talep olması halinde, Başkanın odaları, Divan Toplantı Salonu ve siyasi parti grup başkanlıklarına ait toplantı salonları ile gerek görülecek diğer yerlerde heyet huzurunda teknik aramalar yaptırılabilecek. Bomba imha uzmanlarını görevlendirmek eğitim sevk ve idaresini yapmak, Şeref kapısından giriş ve çıkışları kontrol etmek, bu kapıdan Güvenlik Yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan kişilerin girişini önlemek, Kapalı Garaja girmesi gereken araçlar ve şahıslar dışında giriş ve çıkışı önlemek,Basın Mensuplarının, Halkla İlişkiler Binalarında Milletvekilleri ile yapacağı çalışmalarda, almış oldukları izinlerini kendi yönetmelikleri çerçevesinde yapıp yapmadıklarını takip etmek."

MECLİS'TE GÖREV YAPACAK EMNİYET MENSUPLARINA YENİ KRİTERLER

Yeni yönetmelikle Meclis içerisinde görev yapacak emniyet mensuplarına da yeni kriterler getiriliyor;

Buna göre; TBMM Koruma Müdürlüğünde daha önce görev yapmamış, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre teklifle Maaş kesimi ve kıdeme müessir ceza almamış ve son üç yıllık sicili olumlu, Memurlar için 41 yaşından gün almamış, askerlik hizmetini yapmış ve en az 175 cm boyunda olan, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talebi üzerine, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek.

Personelin geri alınması da aynı usullere tabii olacak. TBMM'de görevli iken kendi disiplin mevzuatları çerçevesinde, disiplin kurulları tarafından ceza verilenlerin, görev yapmaları müfettiş raporu ile sakıncalı görülenlerin, Terfi nedeniyle aynı rütbede ihtiyaçtan fazla personel olması halinde ihtiyaç fazlası görülen personelin,Misyon korumada, uluslararası kuruluşlarda veya mesleki eğitim kapsamında yurt içi veya yurt dışında görevlendirilenler (Koruma Müdürlüğünce branşında ihtiyaç dolayısıyla gönderilenler hariç) veya ücretsiz izine ayrılanlar veya yukarıda belirtilen durumlar haricinde Koruma Müdürlüğü hizmetleri dışında başka bir yerde geçici olarak görevlendirilenlerin, TBMM'deki görevleri sona erer ve kurumlarına iade edilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Başbakanlık Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışmaları da şu şekilde düzenlendi;

BAŞBAKANA KORUMA AĞI GENİŞLİYOR

Başkanlık Koruma Büro Amirliği'nin de yapılan düzenlemelerle sorumluluk alanı genişliyor. Bu çerçevede; Başkanın eskort, koruma ve yakın koruma hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,Talep edilmesi halinde Başkanın birlikte oturduğu aile efradının koruma hizmetlerini yürütmek,Başkanın günlük çalışma, gezi ve ziyaretlerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için önceden şube müdürüne bilgi vermek, Başkanın programlı gezi, ziyaret ve inceleme yerlerinde gerekiyorsa mahalli güvenlik güçleri ile birlikte intikalden önce gerekli güvenlik tedbirlerini almak, alınan tedbirler hakkında Şube Müdürüne önceden bilgi vermek,Konutun iç ve çevre güvenliğini sağlamak, Konuta girişleri kontrol altında bulundurmak, Konuta gelen kişilerin usulüne uygun kimlik kontrollerini yaparak izin alındıktan sonra girişlerini sağlamak, Konuta alınması istenen her türlü mektup, paket, koli ve benzeri eşyanın ve aracın kontrolünü yapmak, şüpheli görülenleri uzman personel marifeti ile kontrol ettirmek, Konutun bahçe girişini veya çevre duvarın dış cephesini kontrol altında bulundurarak şüpheli olabilecek koli ve paket gibi şeylerin görülmesi halinde en yakın amirine ve uzman personele haber vermek uzman personelin müdahalesine kadar gerekli çevre emniyetini almak,Konut çevresinde dolaşan şüpheli kişilerin kimlik kontrollerini yapmak, gerektiğinde en yakın amirine bilgi vermek sureti ile haklarında gerekli araştırmayı yaptırmak,Başkan, şayet Özel Konutta oturuyor ise yukarıda sayılan tedbirlerin aynısını bu ikamet çevresinde de almak,Konutun garaj, kat merdiveni, asansör, odalar ve sıhhi tesisatı ve yangın söndürme tedbir ve imkanları hakkında bilgi sahibi olmak,Acil durumlarda sağlık müdahale alternatiflerini planlamak dahil yakın koruma ile ilgili diğer tüm tedbirleri almak,
Koruma Müdürü tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer talimatları yerine getirmekle görevli sayılacak.