Meclis BBG Evi gibi olacak

ANKARA (ANKA)- Meclis kampusü, artık 24 saat "BBG evi" gibi kameralarla gözetlenecek. Meclis kampusü, milletvekilleri odaları dışında, alarm destek yazılımlarıyla güçlendirilmiş, uzun süreli kayıt yeteneğine sahip "kamera güvenlik sistemi"yle donatılmasını öngören, "Türkiye Büyük Millet Meclis'i Koruma Müdürlüğü Kuruluş ve Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde" yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni yönetmelikle; Meclis'i BBG evine çevirecek, Meclis Enformasyon ve Telekomünikasyon Sistemleri (METSİS) Projesi; Meclis'te kurulacak kamera sistemi, güvenlik kameraları ve destek yazılımları ile plaka tanıma, şüpheli nesne algılama gibi sistemler ve kampus güvenliğinin yanı sıra ziyaretçi giriş çıkışlarında da hız ve güvenlik sağlanması hedefleniyor. Proje, ziyaretçi kabul sisteminde de değişiklikler öngörüyor. Ziyaretçilere verilecek ve gün içinde tek kullanımlık olarak planlanan, ziyaretçinin fotoğrafını taşıyacak olan ziyaretçi kartları, bu değişikliklerden ilki olacak.

-MECLİS TV ARTIK CEP'TE -

TBMM'nin tüm kampus alanını kapsayacak olan kablosuz internet erişimiyle de, dizüstü bilgisayarlar ve ‘kablosuz ağ erişim' yeteneği olan cep telefonları ile TBMM kampus alanının her yerinden internet ve intranet erişimi sağlanacak. Ayrıca, AVEA ile yapılan anlaşmayla hayata geçecek olan mobil-vizyon teknolojisiyle cep telefonları üzerinden Meclis TV yayınları seyredilebilecek.

Projenin bir diğer hedefini de TBMM telefon santralinin geliştirilmesi oluşturuyor. Yeni telefon sistemiyle milletvekilleri, e-postaların okunabildiği, sesli mesaj sistemine sahip, sabit telefonlara yazılı mesaj gönderilebilen, Meclis Bilgi Sistemi'ne ulaşılabilen telefon setleri ile günlük duyuruları takip edilebilecekler.

-KAYITLAR 1 YIL SÜREYLE MUHAFAZA EDİLECEK-

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı doğrultusunda kurulan güvenlik kameraları ile tespit edilen kayıtları bir yıl süre ile muhafaza edilecek.

TBMM Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğine, "Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliği" ibaresi eklenerek, "Çankaya, Dikmen, Lojman Kapısı ve Ek Hizmet Binası Koruma Büro Amirliklerinin görevleri" yeniden düzenlendi;

Bu çerçevede koruma Büro Amirlikleri şu görevlerden sorumlu olacaklar;

"Ziyaretçilerin, görevli olarak gelen kişilerin ve gerektiğinde Meclis çalışanlarının kimlik kontrollerini, üst ve eşya aramalarını yaparak yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve göz yaşartıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile ateşli ve ateşsiz silah ve bunlara ait mühimmatın kampuse girişini önlemek, güvenlik uygulaması yapmak ve her türlü kartın takibini yapmak,"

-GRUP TOPLANTI SALONLARINA TEKNİK ARAMA -

"Talep olması halinde, Başkanın odaları, Divan Toplantı Salonu ve siyasi parti grup başkanlıklarına ait toplantı salonları ile gerek görülecek diğer yerlerde heyet huzurunda teknik aramalar yaptırılabilecek. Bomba imha uzmanlarını görevlendirmek eğitim sevk ve idaresini yapmak, Şeref kapısından giriş ve çıkışları kontrol etmek, bu kapıdan Güvenlik Yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan kişilerin girişini önlemek, Kapalı Garaja girmesi gereken araçlar ve şahıslar dışında giriş ve çıkışı önlemek,Basın Mensuplarının, Halkla İlişkiler Binalarında Milletvekilleri ile yapacağı çalışmalarda, almış oldukları izinlerini kendi yönetmelikleri çerçevesinde yapıp yapmadıklarını takip etmek."

-MECLİS'TE GÖREV YAPACAK EMNİYET MENSUPLARINA YENİ KRİTERLER-

Yeni yönetmelikle Meclis içerisinde görev yapacak emniyet mensuplarına da yeni kriterler getiriliyor;
Buna göre; TBMM Koruma Müdürlüğünde daha önce görev yapmamış, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre teklifle Maaş kesimi ve kıdeme müessir ceza almamış ve son üç yıllık sicili olumlu, Memurlar için 41 yaşından gün almamış, askerlik hizmetini yapmış ve en az 175 cm boyunda olan, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli arasından seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının talebi üzerine, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilecek. . Personelin geri alınması da aynı usullere tabii olacak. TBMM'de görevli iken kendi disiplin mevzuatları çerçevesinde, disiplin kurulları tarafından ceza verilenlerin, görev yapmaları müfettiş raporu ile sakıncalı görülenlerin, Terfi nedeniyle aynı rütbede ihtiyaçtan fazla personel olması halinde ihtiyaç fazlası görülen personelin,Misyon korumada, uluslararası kuruluşlarda veya mesleki eğitim kapsamında yurt içi veya yurt dışında görevlendirilenler (Koruma Müdürlüğünce branşında ihtiyaç dolayısıyla gönderilenler hariç) veya ücretsiz izine ayrılanlar veya yukarıda belirtilen durumlar haricinde Koruma Müdürlüğü hizmetleri dışında başka bir yerde geçici olarak görevlendirilenlerin, TBMM'deki görevleri sona erer ve kurumlarına iade edilecekler.