Meclis'te belediyeler ve sosyal güvenlik haftası

Meclis'te belediyeler ve sosyal güvenlik haftası

ANKARA (ANKA) - Meclis İçişleri Komisyonu'nda iktidarla muhalefetin kavgasına yol açan ve görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin toplantıyı terk ettiği belde belediyelerinin kapatılması ve 43 yeni ilçe belediyesi kurulmasına ilişkin tasarı, Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren tasarının 5 Mart Çarşamba günü Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

-LİDERLER GRUP TOPLANTISINDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRECEK- Bu hafta Salı günü toplanacak olan AKP, CHP, MHP ve DTP grup toplantılarında genel başkanlar Türkiye'nin gündemini değerlendirecek. Liderler, kara harekatının bitmesini, türban değişikliği ile ilgili yankılarının yanı sıra iç ve dış gelişmeleri değerlendirecekler.

-KOMİSYONLAR-

-TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda, Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili Alt komisyonu'nun hazırladığı raporun görüşmelerine bu hafta devam edilecek. Komisyon, tasarıyı 4 Mart Salı günü kaldığı yerden ele alacak.
günü ele alacak.

-TBMM Adalet Komisyonu 5 Mart Çarşamba günü toplanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli ile ilgili yasanın alt komisyon raporunun metni ele alınacak.

-TBMM AB Uyum komisyonu 6 Mart Perşembe günü, Dışişleri Bakanlığı, AB Genel
Sekreterliği, DPT ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla, "Gümrük Birliği konusunda kurumlararası koordinasyon" konulu bir toplantı yapacak.

-6 Mart Perşembe günü de Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla
kurulan TBMM Araştırma Komisyonu toplanarak yetkililerden bilgi almaya devam edecek.

-GENEL KURUL-
-HASTANELERDE ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI ATAMALARI-
Genel Kurulda, geçen hafta görüşülmeye başlanan, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı atamalarını yeniden düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine de devam edilecek.

-BELEDİYELER YASASI JET HIZIYLA GENEL KURUL'DA-
Meclis İçişleri Komisyonu'nda iktidarla muhalefetin kavgasına yol açan ve görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin toplantıyı terk ettiği belde belediyelerinin kapatılması ve 43 yeni ilçe belediyesi kurulmasına ilişkin tasarı, Meclis Genel Kurulu gündemine geliyor. İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren tasarının da bu hafta Genel Kurul'da yasalaşması bekleniyor.

-YURT DIŞINDA YAŞAYAN SEÇMENLER- Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının, gümrük kapıları dışında; mektupla, elektronik ortamda veya yaşadıkları ülkelerde oy kullanabilmesine olanak sağlayan tasarının görüşmelerine de TBMM Genel Kurulunda devam edilecek. Geçen hafta ele alınan tasarının tümü üzerindeki görüşmeler yarım kalmıştı.Bazı yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılmasını içeren yasa tasarısının da Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.
Genel Kurul, gündemindeki tasarı ve teklifler için gece geç saatlere kadar çalışacak. (ANKA)