HABER

Mecliste, Gümrük Kanunu'nun görüşmelerine başlanacak

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, AK Parti milletvekillerince hazırlanan 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, AK Parti milletvekillerince hazırlanan 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta iki önemli kanun teklifinin yasalaştırılması planlanıyor. Salı günü Genel Kurul'da; AK Parti milletvekillerince hazırlanan, 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
GÜMRÜK KANUNU DEĞİŞİYOR
Teklif ile; Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diğer bir yere transit rejimi hükümleri çerçevesinde; Gümrük idaresine sunulan serbest dolaşımda olmayan eşya, transit rejimi altında taşınan eşyaya uygulanacak hükümler kapsamına alınacak. Teklifle, gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçiliyor. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hallerde, bu teminatın söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilmesi öngörülüyor. Teklifle ayrıca; gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için güveni kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giymeme şartı aranacak.
AV YASAĞINA UYMAYANLARA CEZA GELİYOR
Meclisin bir diğer gündem maddesi ise; Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik öngören teklif olacak. Su ürünlerinin korunmasını öngören teklif ile; İç sular, Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında trol ile su ürünleri istihsalinde bulunanlara 10 bin lira, kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 20 bin lira idari para cezası verilecek. İstihsal olunan su ürünleri ile istihsal vasıtalarına el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek. Teklif ile, bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve bakanlığın müsaadesi alınmaksızın elektroşok ile elde edilen su ürünleri ve iç sular, Marmara Denizi, İstanbul ile Çanakkale boğazlarında her çeşit trolle istihsal edilen su ürünlerine el konulup mülkiyeti kamuya geçirilecek, bunların imhası veya satışı mümkün olacak.

Geri Dön