HABER

Memurlar "toplu şikayet"te bulunabilecek

Anayasa Mahkemesi, memurların ''toplu müracaat veya şikayet etme'' eyleminde bulunmaları halinde aylıklarından kesinti yapılmasına imkan sağlayan yasa hükmünü 10'a karşı 1 üyenin oyuyla iptal etti.

ANKARA (A.A) - Bursa 1. İdare Mahkemesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 2670 sayılı Yasa'nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ''Toplu müracaat veya şikayet etmek'' alt bendinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

İptal istemini görüşen Yüksek Mahkeme, memurların ''toplu müracaat veya şikayet etme'' eyleminde bulunmaları halinde aylıklarından kesinti yapılmasına imkan sağlayan yasa hükmünü oy çokluğuyla iptal etti.

İptal edilen hüküm, memurların ''toplu müracaat veya şikayet etmek'' fiilini gerçekleştirmeleri halinde ''brüt aylığından 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasını'' öngörüyordu.

-DİSİPLİN CEZALARININ AFFI-

Konya 1. İdare Mahkemesi de 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'un 1. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ''... 23/04/1999 tarihinden...'' ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, memurların disiplin suçlarından aldıkları cezaların af kapsamını ''23 Nisan 1999'' tarihiyle sınırlayan düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Geri Dön