HABER

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'na onay

Ankara (AA)- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu"nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Kanuna göre, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere "Mesleki Yeterlilik Kurumu" kurulacak.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler, bu kanun kapsamı dışında tutulacak.

Kurumda; Meslek Standartları Daire Başkanlığı, Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği oluşturulacak.
Kurum, ulusal mesleki yeterlilik sistemiyle ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlayacak, geliştirecek, uygulayacak veya uygulattıracak, denetleyecek, standartları belirlenecek meslekleri ve bu standartları hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit edecek.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yükseköğretim Kanununa tabi teknik ve mesleki eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacak.

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esasları ile ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları da Mesleki Yeterlilik Kurumu belirleyecek.

Kurum, sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirleyecek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlayacak; Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları mesleki yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirleyecek; ulusal mesleki yeterlilik standartlarının teknolojideki gelişmelere uygun geliştirilmesini, yeterlilik standartlarının yükseltilmesini, uluslararası alanda tanınmalarını sağlayacak.

Kurumun genel kurulunda, çeşitli bakanlıklardan üyelerin yanı sıra üniversitelerden, YÖK tarafından belirlenecek 3 öğretim üyesi ile çeşitli kurum, konfederasyon, oda ve sendikaların temsilcileri görev yapacak.

Kurumun yönetim kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, kamu kurumu, işçi sendikaları konfederasyonları, işveren sendikaları konfederasyonları temsilcilerinden oluşacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön