HABER

Miraç Kandili'nde bugün oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç güç ve nasıl tutulur? Anlamı ve fazileti nedir?

Miraç Kandili'nde bugün oruç tutulur mu? 27 Şubat yani bugün idrak edilecek olan Miraç Kandili sebebiyle çok sayıda vatandaş sorunun yanıtını öğrenmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İslam alemi için önemi büyük olan Miraç Kandili'nde birçok kişi ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki Miraç Kandili'nde bugün oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç güç ve nasıl tutulur? Anlamı ve fazileti nedir? İşte Miraç Kandili ile ilgili bilgiler...

Miraç Kandili'nde bugün oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç güç ve nasıl tutulur? Anlamı ve fazileti nedir?

Miraç kandili orucu milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. İbadetlerini eksiksiz ve doğru olarak yerine getirmek isteyen birçok kişi Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükseldiği gün olarak kabul edilen Miraç Gecesi ile ilgili internette araştırma yapıyor. Miraç Kandili'nde bugün oruç tutulur mu? Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç güç ve nasıl tutulur? Anlamı ve fazileti nedir? sorularının yanıtı ve Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE BUGÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Peygamberimizin (S.A.V) kutsal yolculuğu ve Allah-u Teala ile buluştuğu gecenin ismi olan Miraç, Müslümanların huzur bulduğu bir gecedir. Semamıza, yani kalbimize ve iç dünyamıza bir yolculuk yapmamıza, arınmamıza, alem-i İslam’ın ve bütün insanlığın yüksek değerlerle yücelmesine vesile olarak bilinen Miraç, İslam dininde çok kıymetli bir yere sahiptir. 2 Şubat 2022 tarihinde yani (1 Recep 1443) Çarşamba günü başlayan Recep ayı mübarek üç ayların ilk ayı olmakla beraber Regaip ve Miraç Kandillerini bağrında tutan önemli bir aydır. Recep ayında oruç çok faziletli ibadetlerdendir.

Recep-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandilinde oruç tutmak oldukça faziletlidir ve ayrıca sevaptır. Pek çok Hadis-i Şerif’te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Recep Allah’ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Bu vesileyle Allah’ın ayı olan Recep’te oruç tutmak Allah-u Teala’ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsat niteliğindedir.

Recep ayının ilk gün orucu, ilk Perşembe günü yani Regaip Kandilinde ve 13, 14 ve 15. gün ile beraber son üç gün tutulacak oruçlar da faziletli olarak bilinmekte. Bu kapsamda da Recep ayının 27. gecesi yani Miraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulur ve Allah nezdinde sevabı büyüktür.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar (bugün) idrak edilecek. Miraç Kandilinde orucu Miraç'ın gündüzü tutulur. Yani Miraç Kandili 27 Şubat'a denk geldiği için 27 Şubat Pazar günü Miraç Kandili orucu tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN ANLAMI VE FAZİLETİ NEDİR?

Miraç Kandilinde oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz'den (S.A.V) aktarılan hadis-i şeriflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte de Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recep'te bir gece vardır ki onda amel edene, yüz senelik haseneler yazılır. O, recebin bitmesine üç (gece) kaladır."

Rivayet olunduğuna göre Recep'in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: "Her kim Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar."

Ebu Hureyre (r.a)ın rivayet ettiği bir hadiste Rasulüllah (S.A.V) şöyle buyurmuştur: "Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana, altmış ay orucunun sevabı yazılır. O gün, Nebi'ye (S.A.V), Cibril'in risaleti ilk getirdiği gündür."

Peygamber Efendimiz (S.A.V), "Recep-i Şerif ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi), o gecenin sabahını oruçla, gecesini de kıyamla (ibadetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duaları Allah-u Teala kabul eder" buyurmuştur.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar, Berat Kandili 17 Mart Perşembe, Mevlid Kandili ise 7 Mart Cuma günü idrak edilecektir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mirâç gecesi, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Mirac olayının hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlamakta olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunmaktadır, iman dile getirilmektedir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelmekte olan davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, ayrıca maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmaktır ve fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelimesi, mana itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamlarına gelmektedir. Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilmektedir.

2022 MİRAÇ KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR!

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!

Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;

Tesbihler:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKAT?

Miraç kandili için ya da kandil namazı ile igili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat İslam peygamberi Hazreti Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Miraç Kandili gecesinde kılınabilecek namazlar arasındadır.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor.

Öte yandan Miraç kandili gecesinde tesbih namazının kılınmasını alimler de önermiştir.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafie namazı ise 12 rekat kılınır.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi yer almıyor. Hz. Muhammed'in amcasına önerdiği tesbih namazı, Miraç kandili gecesi de dahil olmak üzere kandil gecelerinde kılınabilmektedir. Ayrıca, kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye edilmektedir. İşte tesbih namazının kılınışı ve okunacak dua ve sureler...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Müslümanların araştırdığı Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınmaktadır:

İlk önce "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke'nin ardından 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir.

Sonra eûzü besmele çekilmektedir ve Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 defa, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 defa söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olacaktır. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, sonrasında besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanacaktır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmamaktadır (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

TESBİH NAMAZI NEDİR, FAZİLETİ NEDİR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olarak bilinmekte. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." ifadelerini kullanarak bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, şeklinde yanıtlayınca Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).

NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler