Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Türkiye, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol hakkına sahiptir ve buna göre barış zamanı gemiler özgürce buradan geçer. Savaş gemilerinin geçişi ile ilgili düzenleme hakkı da bu uluslararası sözleşme ile Türkiye’dedir. Sözleşme Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin bu boğazlardan geçişini sınırlamaktadır. Lozan Anatlaşması ile birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesi yerine geçerek söz konusu sözleşmenin getirdiği kısıtlamaları kaldırmış ve boğazların tam egemenliği Türkiye'ye geçmiştir. Sözleşme Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve Türkiye tarafından imzalanmış, Kasım 1936'da yürürlüğe girmiş ve Milletler Cemiyeti Sözleşme Serisi'ne 11 Kasım 1936'da kaydedilmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Haberleri