MSB sözleşmeli er başvuruları başladı! 2020 MSB personel alımı başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından 3 Temmuz'da başlayan MSB sözleşmeli er başvuru işlemleri büyük ilgi gördü. Henüz başvurusunu yapamayan adaylar 2020 MSB sözleşmeli er başvuru işlemlerine dair detayları araştırıyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde istihdam edilecek sözleşmeli er alımı başvuruları ne zamana kadar devam edecek. Başvuru işlemleri nereden yapılacak? İşte MSB sözleşmeli er başvuru detayları...

MSB sözleşmeli er başvuruları başladı! 2020 MSB personel alımı başvuru şartları

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı'nın MSB sözleşmeli er alımı ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu ilanları sayfasında vatandaşlarla paylaşıldı. Kariyerini askeriyede devam ettirmek isteyen vatandaşlar, MSB sözleşmeli er alımı ilanına büyük ilgi gösterirken, kısa sürede çok sayıda başvuru yapıldı. MSB sözleşmeli er başvuru işlemlerini henüz gerçekleştirmeyenler ise alıma dair detayları araştırıyor. Peki MSB sözleşmeli er başvuru işlemleri hangi tarihte bitecek? Sözleşmeli er başvuru şartları nelerdir? İşte alıma dair tüm detaylar...

Sözleşmeli er başvuru şartları

Milli Savunma Baknalığı Personel Temin Daire Başkanlığı sözleşmeli er alımına ilişkin kılavuzu erişime açtı. Buna göre alıma dair şartlar da belli oldu. İşte başvuru şartları:

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla
olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

MSB sözleşmeli er başvuruları ne zaman, nereden, nasıl yapılır?

6 Temmuz'da başlayan 2020 MSB sözleşmeli er başvuru işlemleri 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Diğer taraftan halen silah altında olan adaylar ise çevrimiçi başvurularını yapmalarının ardından Ek-4'te yer alan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine miracaat edeceklerdir.

Adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra tüm işlemlerinde T.C. kimlik numaralarını kullanacaklardır. Başvurusunu güncellemek isteyenler, son başvuru gününe kadar güncelleme işlemlerini yapabilecekler.

Başvuru sonuçları nereden yayımlanacak?

3 Ağustos'ta sona eren başvuruların ardından başvurusu kabul gören adayların seçim aşaması sınavlarına katılacağı tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adayların cep telefonlarına da bildirim gönderilecektir.

Seçim aşamaları nelerdir?

Başvurusu kabul gören adaylara yazılı sınav uygılanmayacaktır. Bunun yerine sırasıyla, evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri uygulanacaktır.