MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı şartları nelerdir?

MSB sözleşmeli er başvurusu için işlemler başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 sözleşmeli er alımı ilanını yayımlamasının ardından başvuru işlemleri 3 Temmuz'da başladı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde istihdam edilecek adaylar MSB sözleşmeli er alımı başvuru işlemlerini yaparken, kimi adaylar ise başvuru öncesinde sözleşmeli er maaşları, 2020 sözleşmeli er başvurusu şartları gibi konuları araştırıyor. Peki MSB sözleşmeli er başvurusu ne zaman bitecek? Başvuru şartları ve sözleşmeli er m

MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı, 2020 MSB sözleşmeli er alımı ilanını yayımladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kamu ilanları sayfasından vatandaşlara duyurulan ilanda sözleşmeli er alımı için başvuru işlemlerinin 3 Temmuz 2020 tarihinde başladığı belirtildi. Başvuruların başlangıcından bu yana çok sayıda kişi 2020 sözleşmeli er başvurusu işlemlerini gerçekleştirirken, kimi adaylar ise alıma dair detayları araştırmaya devam ediyor. MSB sözleşmeli er başvuru şartları ve sözleşmeli er maaşları gibi detayları haberimizde sizler için derledik.

Başvuru tarihleri

3 Temmuz 2020 tarihinde başlayan sözleşmeli er alımı başvuruları 3 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvurular için tanınan bir aylık sürede adaylar 2020 sözleşmeli er başvurusu işlemlerini "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden e-Devlet ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

3 Ağustos'ta başvuruların sona ermesinin ardından başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacağı tarih yine https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacak. Adaylar başvuru sürecinde tüm işlemlerinde T.C. kimlik numaralarını kullanacak ve son güne kadar güncelleme yapabilecekler.

MSB sözleşmeli er başvurusu şartları

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar),

(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

Sözleşmeli er maaşları

Sözleşmeli er maaşları başvuru yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. Bu noktada maaşlar, görev yeri, görev süresi, eş ve çocuk durum gibi detaylara göre değişkenlik gösteriyor. Sözleşmeli er maaşları 3 bin 750 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiyor.