MTA: ''Haritalar gizli nitelikli değildir''

Ankara (AA)- Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Mehmet Üzer, MTA tarafından topografik haritalardan yola çıkılarak hazırlanan haritaların hiç birisinin gizli nitelikli olmadığını, bunların fotokopi-çoğaltma bedeli karşılığında isteyen vatandaşa verildiğini bildirdi.

Üzer, "Bazı yanlış kişilerin, özellikle madencilik sektörüne yeni girmek isteyen kişi ve kuruluşları aldatmaya yönelik davranışların önlenmesi açısından, haritaların çok düşük bedellerle MTA'dan edinilebileceğinin bilinmesi gerekir" dedi.

Mehmet Üzer, basında yer alan maden ruhsatları ve MTA'nın haritalarına yönelik iddialar konusunda Maden İşleri Genel Müdür Vekili Selahattin Erdoğan ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin jeolojik yapısını, maden ve enerji kaynaklarını araştırmak üzere kurulan MTA'nın şimdiye kadar değişik konularda 16 bin rapor hazırladığını, Türkiye'de şimdiye kadar bulunan madenlerin yaklaşık yüzde 90'ının MTA tarafından ortaya çıkarıldığını bildiren Üzer, kurumun sadece arama işlemi yaptığını, ihale ve ruhsat düzenlemediğini vurguladı.MTA'nın Harita Genel Komutanlığı'ndan (HGK) topografik harita sağladığını, bu haritalar üzerine jeoloji, jeofizik, maden, deprem ve
heyelan riski vb. verilerin işlendiğini belirten Üzer, şu bilgiyi verdi:

"HGK'nın ürettiği bu topografik haritaların tedariki ve kullanım şartları 1994'te yayımlanan yönetmelikle belirlenmiştir. Topografik haritalar, belli kullanım amaçları dışında gizlidir. Bu haritalar, belli kullanım amaçlarına yönelik olarak kurum ve ilgililere verilebilir.

Maden arayan kişi ve kuruluşlar da ilgili mevzuata uymak koşuluyla Maden İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla HGK'dan gizli ibareli bu topografik haritaları edinebilir.

Diğer taraftan, topografik haritalardan yola çıkılarak MTA tarafından değişik amaçlara yönelik olarak yapılan bu haritaların hiç birisi gizli nitelikli değildir."
Maden ruhsatlarının Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiğini ve ihalenin de bu kurum tarafından yapıldığını hatırlatan Üzer, "MTA'nın dışında dönen olaylar var. Madencilik piyasasına yeni giren insanların yanıltılması söz konusu. Biz bütün sektöre bilgi vermeye hazırız" dedi.