HABER

MTA ne demek? MTA nedir ve görevleri neler? İşte açılımı...

Ankara MTA yerleşkesinde doğal gaz vanasında gerçekleşen patlama sonrası MTA'nın anlamı ve açılımı merak ediliyor. Bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Peki MTA ne demek? MTA nedir ve görevleri neler? İşte açılımı...

MTA ne demek? MTA nedir ve görevleri neler? İşte açılımı...

Ankara'da yer alan MTA yerleşkesinde doğal gaz vanasında bir patlama gerçekleşti. Bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Peki MTA ne demek, açılımı nedir?

MTA NEDİR?

Uzun adı ve açılımı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olan MTA, 14 Haziran 1935'te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kanun çıktığında adı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ydü, ancak Aralık 1983'te bu isim Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü şeklinde değiştirildi.

MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek, jeolojik ve jeofizik etüt ve laboratuvar incelemeleri yapmak, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ve nitelikli işçi yetiştirmek amacıyla kuruldu.

MTA'NIN ANA HİZMET BİRİMLERİ NELER?

MTA Ankara'daki merkezinde yer alan genel müdür ve dört genel yardımcısı tarafından yönetilmektedir. MTA'nın ana hizmet birimleri ise Jeofizik Etüdleri, Jeoloji Etüdleri, Enerji Hammadde Etüd ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Daire Başkanlıklarıdır. Söz konusu kuruluşun taşra örgütü, 12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.

Geri Dön