MTV'de uzlaşma için son başruru 30 Haziran'da

ANKARA(ANKA)- Taşıt sahipleri, kamu alacaklarında uzlaşma yasası kapsamında, 1 Ocak 2004-31 Aralık 2007 dönemine ilişkin olarak ilaveten tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıt Vergisi'nin asıllarını en geç 30 Haziran akşamına kadar vergi asıllarını öderlerse gecikme zammından kurtulacak.

Maliye Bakanlığı'nın 27 Şubat'ta yayımlanan "Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun"un motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili hükümlerinin uygulamasına açıklık getiren Genel Tebliğ'i bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. Söz konusu Yasa, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına giren taşıtlarla ilgili mükellef değişikliği dışındaki vergilendirme unsurlarının herhangi bir nedenle hatalı belirlenmesi nedeniyle, 1 Ocak 2004-31 Aralık 2007 arasındaki dönemlere ilişkin olarak mükellefler adına ilk tahakkuktan sonra ilaveten tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve 30 Haziran 2008 tarihine kadar ödenmesi koşuluyla, bu vergilere ait gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi hükmü yer alıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin 30 Haziran çalışma saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor.
Daha önce ödenmiş olan gecikme zamları ise mükellefin aynı tarihe kadar yapacağı yazılı başvuru üzerine red ve iade edilecek. Öngörülen sürede tamamen ödenmeyen motorlu taşıtlar vergisinin ödenmemiş kısmı, tahakkuk etmiş sayıldığı tarihten itibaren hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte izlenerek tahsil edilecek. Bu hüküm, istisna ve muafiyetlerin herhangi bir sebeple hatalı uygulanması nedeniyle anılan dönemlere ilişkin olarak tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergileri için de uygulanacak.(ANKA)