Niğde’nin Gelişimi değerlendirildi

Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP) kapsamında NİGEP Politikalarını Hayata Geçirme İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kaymakamlar, kurum müdürleri, belde belediye başkanları, ve STK temsilcileri katıldı.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, NİGEP’in sadece kitaplarda kalmayacağını planda belirlenen hedef ve politikalar uygulamaya geçirileceğini ve konu Valilik tarafından tavizsiz bir şekilde takip edileceğini söyledi.Vali Şimşek toplantıda yaptığı konuşmada: “yaklaşık iki yıllık süren bir çaba sonucu Valiliğimi in önceliğinde ilimizdeki tüm paydaşların katkısı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Niğde İl Gelişme Planı hazırlanmıştır.

Niğde’nin Gelişimi değerlendirildi

Niğde İl Gelişme Planı (NİGEP) kapsamında NİGEP Politikalarını Hayata Geçirme İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kaymakamlar, kurum müdürleri, belde belediye başkanları, ve STK temsilcileri katıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, NİGEP’in sadece kitaplarda kalmayacağını planda belirlenen hedef ve politikalar uygulamaya geçirileceğini ve konu Valilik tarafından tavizsiz bir şekilde takip edileceğini söyledi.
Vali Şimşek toplantıda yaptığı konuşmada: “yaklaşık iki yıllık süren bir çaba sonucu Valiliğimi in önceliğinde ilimizdeki tüm paydaşların katkısı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Niğde İl Gelişme Planı hazırlanmıştır. Bu planda ilin güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenip, Niğde ilinin kısa, orta ve uzun vadedeki gelişme eğilimleri bütüncül, karşılaştırmalı ve vizyoner bir bakış açısı ile ortaya konulmuştur. Kısacası; NİGEP Niğde’nin gelişmesindeki yönünü belirleyen bir yol haritasıdır. NİGEP, bir yol haritası olmasının yanında aynı zamanda bir hedef belirleme aracıdır da. NİGEP’te önerilen politikalar doğrultusunda Niğde ilindeki kurumlar, yöneticiler, siyasetçiler gelecek planlarına bu politikaları gerçekleştirmeye yönelik stratejiler koyarak, uzun vadede Niğde ilinin istenen gelişme düzeyine ulaşmasını sağlayabileceklerdir. Böylece, kontrolsüz bir kentsel gelişmenin de önüne geçilebilecek, beşeri ve maddi kaynaklar daha akıllıca, etkili ve verimli kullanılabilecek ve Niğde sürdürülebilir kalkınmasını sağlayabilen bir il haline gelebilecektir”dedi.
Planda önerilen proje ve programların özel sektörlerede görev düştüğünü ifade eden Şimşek şu şekilde devam etti; “İl Gelişme Planı ne kadar önemli ise uygulama süreci de o kadar önemlidir. Birimler arasında işbirliği ve koordinasyon olmadan plan hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. Bu itibarla, ilimizdeki merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ile özel sektörün paydaşlarının koordinasyonu ve işbirliği son derece önemlidir. Planda önerilen proje ve programların gerçekleştirilmesinde özel sektöre de çok önemli görevler düşmektedir. Planın belli aralıklarla gözden geçirilerek, kamu yatırım plan ve program çalışmaları yanında, özel sektör ve STK’lar tarafından da temel bir kaynak olarak göz önünde bulundurulması gerekmektedir. NİGEP’te belirtilen 11 sektör temsilcisi tarafından planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi adına bu zamana kadar yaptıkları çalışmaların sunumu yapılacaktır. Ayrıca bundan böyle de planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi adına belirli aralıklarla birimlerin yaptıkları ve yapacakları çalışmalar Valiliğimiz tarafından izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edilecek ve her altı ayda bir bu birimlerden raporlar istenecektir. Bu amaç doğrultusunda NİGEP’teki Sektörel Vizyon ve Politikalar kitapçık olarak ayrıca bastırlıp sizlerin istifadesine sunuldu. Bu sayede kurum ve kuruluşlar stratejik planlarını hazırlarken NİGEP’ten daha pratik ve kolay yararlanacaklar.Sonuç olarak; NİGEP sadece kitaplarda kalmayacak planda belirlenen hedef ve politikalar uygulamaya geçirilecek, konu valiliğimiz tarafından tavizsiz bir şekilde takip edilecektir.İnanıyorum ki Doğru analiz, doğru planlama ve tavizsiz uygulama, Niğde’yi her yönü ile kalkınmış, gelişmiş ve bölgesinin parlayan yıldızı olmuş bir il haline getirecektir”

Niğde’nin Gelişimi değerlendirildi

Niğde’nin Gelişimi değerlendirildi

Niğde’nin Gelişimi değerlendirildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler