Nitelikli personele sefer görevi verilebilir

Ankara (AA)- Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinde nitelikli personele sefer görevi verilmek suretiyle ihtiyacın karşılanmasını öngörüyor.

Kanuna göre, sefer ve fevkalade haller dolayısıyla ordunun kısmen veya tamamen seferi mevcuda tamamlanamaması halinde, yardımcı sınıf yedek subayların yarbay ve daha aşağı rütbelerdekileri 60 yaşını geçmemek kaydıyla kanunda belirtilen yaş hadlerinden 10 yıl fazlasına ve diğer yedek subayları da yaş hadlerine kadar, sağlık durumlarının elverişli olması ve TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen diğer nitelikleri taşımaları halinde en gencinden başlayarak orduya alınmaları
sağlanacak.

Daha önce lüzum görüldüğü takdirde tabip, veteriner, eczacı, kimyager ve diş tabipleriyle mühendis ve deniz subaylarının, binbaşı ve daha aşağı rütbelileri 57 yaşına kadar (57 yaş dahil), diğer sınıfların yedek subaylarıyla bilumum yedek askeri memurlar 5434 sayılı Kanunda yazılı yaşlara kadar alınabiliyordu.