HABER

Nizamülmülk kimdir, tarihte önemi nedir ve nasıl öldü?

Nizamülmülk kelimesinin anlamı nizam-ül mülk, yani "mülkün nizamı", yani "devletin düzeni"dir. Nizâmülmülk'ün gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî. Vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerine yayılan Nizamülmülk devlet yönetiminde etkili biri oldu.

Nizamülmülk kimdir, tarihte önemi nedir ve nasıl öldü?

Nizâmülmülk'ün kim olduğu ve nasıl öldüğü merak konusu oldu. Nizâmülmülk 10 Nisan 1018'de doğdu ve 14 Ekim 1092'de yaşamını yitirdi. İran'ın Tus şehrinde doğan Nizâmülmülk devlet yönetiminde önemli isimlerden biriydi. Nizâmülmülk, Haşhaşiler tarafından 10 Ekim 1092'de katledildi. Nizâmülmülk'ün katli hakkında rivayetler var. İşte merak edilenler...

NİZAMÜLMÜLK KİMDİR?

Nizâmülmülk ilk devlet görevini Gazne sultanları için yaptı. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başladı. Sonrasında ise 1059'da Gazneliler Horasan valisi oldu. Nizâmülmülk, 1063'ten itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064'te Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevi yaptı.

Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbâsî halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi. Dönemin Nakşibendi şeyhi Ebu Ali Farmedi'ye çok hürmet ederdi. Ancak 1092'de bir haşhaşi tarafından şehit edildi.

NİZAMÜLMÜLK NASIL ÖLDÜ?

"Yunhs bin Ali Alamut kalesine iltica ile şer ve zararı her tarafa sirâyet edecek bir hâle geldiği vakitte Nizam'ül-Mülk kalenin etrafını askerle kuşatarak yolları kesti. Bunun üzerine kaleden iki adam çıktı; fakat bunların atlarının nallarının izleri ters idi. Kale etrafına gitmiş olduklarını gösteriyordu. Kaleyi kuşatan askerler bunların hariçten kaleye girmiş olduklarını zan ettiler.

Nizam'ül-Mülk de bu sırada hamamdan çıkmış, bir mahfede oturuyor, yemek yiyordu. Bu iki adamdan biri görmüş olduğu bir haksızlıktan dolayı tazallüm ve şikâyet etmek için müracaat eden bir insan sıfatı ile sofrasına yakınlaşarak yanında bulunan zehirli bıçağı ile Nizamü'l-Mülk'e vurdu.Bundan sonra kaçarken ayağı çadırın ipine takılarak yere düşmesi üzerine etraftan Nizam'ül-Mülk'ün adamları yetiştiler,kendisini öldürdüler.".

Nizam'ül Mülk'ün vezirliği 27 yıl sürmüştü. Haşhaşiler Nizâmülmülk'ü 10 Ekim 1092'de Cumartesi günü katletti. Katli hakkında şunları rivayet edilir : "Melik-Şah'ın hazinedarı Tac'ül-Mülk Ebu'l-Ganâim onun devrinde ve oğullarının vezareti zamanında işlerinin nazırı idi. Bu zamanlarda Nizam'ül-Mülk'ün Sultanın nazarından düşürdü, kendisinden nefret etmeğe başladı. Askerler tarafından pek ziyade sevildiğinden sultan kendisini azletmekten korktu. Çünkü Nizam'ül-Mülk pek ziyade nüfuz sahibi idi. Kölelerin sayısı 20.000'e baliğ idi. Başka bir çare bulamadıkları için bir deylemî'yi in'am ve ihsan talebinde bulunan bir insan kıyafetine sokarak üzerine hücum ettirdiler. Bu adam bir bıçak darbesiyle mumaileyhi öldürdü."


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler