Nöroloji Derneği hekime şiddet olayını kınadı

Türk Nöroloji Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı asistanlarına yönelik olarak hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet olayını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, hekime yönelik şiddet olayları kınanarak, "Bu davranış biçimi sağlıkta dönüşüm sürecinin neredeyse kuralı haline gelmiştir" denildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde asistanlara yönelik gerçekleşen şiddet olayında hukuki sürecin takipçisi olunacağı belirtilen açıklamada, "Bütün bu saldırılar hekimleri hedef göstermenin bir sonucudur. Unutulmamalıdır ki hekimlik mesleğini hedef gösteren kişiler geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizlere ihtiyaç duyacaklardır" ifadelerine yer verilirken, açıklamada ayrıca "hekimi hedef göstermenin", sağlıkta dönüşüm sürecinin neredeyse bir kuralı haline geldiğine dikkat çekildi.

-"OLAYLAR NEREDEYSE NORMAL BİR TOPLUMSAL OLAY GİBİ GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILIYOR"-

Son yıllarda söz konusu şiddet olaylarının dehşet verici şekilde artması ile ilgili artık neden sonuç ilişkisinin kurulması gerektiğine inandıklarının ifade dildiği açıklamada, kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğu gibi son yıllarda hekimler başta olmak üzere tüm sağlık personelinin sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı, ancak olayların neredeyse normal bir toplumsal olay gibi gösterilmeye çalışıldığı savunuldu. Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en geri kalmış ülkelerinde bile saygınlığından hiçbir şey kaybetmeyen hekimlik mesleği, ülkemizde sürekli hedef gösterilen, "doktor efendi, doktor efendi' şeklinde aşağılanan bir meslek haline getirilmiştir. Bu davranış şekli "sağlıkta dönüşüm' sürecinin neredeyse bir kuralı haline gelmiştir. Unutulmamalıdır ki, hekimlik mesleğini hedef gösteren kişiler geçmişte olduğu gibi gelecekte de biz hekimlere ihtiyaç duyacaklardır. Maddi sorunlar yaşatılan, "performans' baskısı altında ezilen, aşağılanan, şevki kırılan, her an fiziksel veya sözlü saldırıya uğrama korkusu içinde yaşayan bir meslek gurubunun işini yaparken nasıl zorlanabileceği herkesin malumudur."

ANKA