HABER

Ofis çalışanları neden öfkeli?

Ofis çalışanları neden öfkeli?

13 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmaya göre, ofis çalışanlarının % 68'i öfkesini kontrol edemiyor.

Ofis çalışanlarının % 14'ü bugüne kadar bir şey tekmelemiş veya kırmış, % 32'si masalarına şiddet uygulamış, % 12'si ise yazıcı tekmelemiş.

Araştırmaya göre, çalışanları en çok uzun ve anlamsız toplantılar kızdırıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 30'u ise yazıcı arızası nedeni ile öfkeleniyor. Bu sorunun en çok yaşandığı iki ülkeden biri Türkiye.

Görüntü ürünlerinde dünyanın lider kuruluşu Canon, Avrupa'nın 13 ülkesinde yaptırdığı ‘Ofiste Öfke' araştırmasıyla, çalışma ortamlarındaki öfke nöbetlerine ve nedenlerine ışık tuttu. Ofis öfkelerinin altında yatan gerçek nedenleri su yüzüne çıkaran araştırma sonuçları, şimdiye dek bilinen önlemlerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek gibi görünüyor.

Canon'un ICM Research adlı araştırma şirketine yaptırdığı araştırmanın başlangıç noktası, ofisteki yazıcı sorunlarının giderilmesi ve ofislerde teknolojinin en sorunsuz şekilde kullanılabilmesi. Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Türkiye ve Romanya'dan toplam 1.857 çalışanla röportaj gerçekleştirilerek yapılan araştırmanın katılımcılarının %54'ü kadın. 18 ve üstü yaş gurubunda yapılan araştırmada katılımcıların % 48'i 25–34 yaş aralığında ve hükümet, kamu, BT ve Telekom servisleri ile finans başta olmak üzere perakende, sağlık, eğitim, inşaat, taşımacılık, turizm, enerji, tarım ve medya sektörlerinde çalışıyor.

En kızgın ofis çalışanı İtalya'da!

Araştırmaya göre her 10 kişiden 8'i, ofis ortamında bir başkasının görünür bir şekilde öfkesini kontrol edemediğine şahit olmuş. Bu oran %94'le en yüksek İtalya'da, % 68'le en düşük Kuzey Avrupa ülkelerinde. Çalışanların % 68'i ise iş yerinde öfkesini kontrol edemiyor. Öfkeyle kalkanların meydana getirdikleri zarar sonuçları ise şöyle: Toplamda % 14'ü bir şey tekmelemiş veya kırmış, % 32'si masalarına şiddet uygulamış, % 12'si ise yazıcı tekmelemiş veya kırmış.

Türkler en çok yazıcı aksaklıklarına sinirleniyor

Türkiye'deki araştırma sonuçları, diğer ülkelerdekinden önemli bir farklılık gösteriyor. Araştırmanın gerçekleştirildiği birçok ülkede uzun toplantılar, saygısızlık, ofis koşulları gibi nedenler öfkeye neden olan ilk sebepleri oluştururken, Türkler % 50 oranla en çok yazıcı aksaklığına sinirleniyor. Toplam sonuçlarda % 30 oranla beşinci sırada bulunan yazıcı aksaklığı, Türkiye'deki ofislerde birinci sorun olarak göze çarpıyor. Türkiye'de çalışanların öfkelenmesine neden olan en büyük ikinci nedeni ise % 49 oranla ofis politikaları oluşturuyor. Diğer nedenler sırası ile şöyle:

Çok hırslı yöneticiler % 47.

Işıkları söndürmeme, yazıcıyı kapamama, çevreyi düşünmeme % 45.
Masada cep telefonunu sessize almadan bırakan insanlar % 36.

Ofis ekipmanı aksaklıkları öfke sıralamasında ilk 5'te
Türkiye'deki sonucun bir benzerine de Almanya'da rastlanıyor. Almanların % 53'ü ofisteki öfkelere neden olarak yazıcı aksaklığını gösteriyor. Doğu Avrupa çalışanlarının % 15'i ofiste yazıcıların eksikliğini en çok hisseden kesim. Toplam araçtırma sonuçlarında ise yazıcı sorunu % 30 oranla 5. sırada yer alıyor.

Açık ofisler stresi artırıyor

Katılımcıların % 24'ü yeni bir patronun, % 22'si ise tıka basa dolu olmayan ve daima temiz kağıt yüklü olan yazıcıların, ofis hayatını daha çok kolaylaştıracağını düşünüyor. Katılımcıların % 66'sı kısmen ve % 64'ü tamamen açık ofislerin, stres seviyesinin yükselmesinde rol oynadığını düşünüyor. Diğer tür ofislerde, katılımcıların % 48'i ofis ortamının stres seviyelerini etkilediğini hissediyor. Her dört kişiden biri dokümanlara hızlı ve kolay ulaşmanın ve % 14'ü daha iyi bir yere konulmuş bir yazıcının, ofisi daha ‘kullanımı kolay' hale getireceğine inanıyor.

Geri Dön