HABER

Öğrenci affı son durum 2021... Öğrenci affı gelecek mi, YÖK Başkanı açıkladı mı? Kimler öğrenci affından faydalanabilir?

Öğrenci affı son durum 2021... Öğrenci affı gelecek mi, YÖK Başkanı açıkladı mı? Kimler öğrenci affından faydalanabilir?

En son 2018 yılında yapılan öğrenci affının ardından, affa dahil olmak isteyen öğrenciler tarafından öğrenci affına ilişkin beklentiler devam ediyor. Önceki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ninde gündemine getirilen öğrenci affından yaklaşık 500 binden fazla öğrenci faydalanabilecek. Öğrenci affına ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç en son 2 yıl önce açıklama yapmıştı. Peki üniversitelere öğrenci affı ne zaman gelecek? Öğrenci affı 2021 son durum nedir?

Öğrenci affı 2021 son durum okulunu yarıda bırakan öğrencilerin gündemi oldu. Yaklaşık 500 bin kişi Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'tan öğrenci affına ilişkin açıklama bekliyor. En son 2018 yılının Mayıs ayında yapılan öğrenci affı ile binlerce öğrenci yarım bıraktıkları okullarına tekrar geri dönme imkanı bulmuşlardı. 2019 yılının Kasım ayında bütçe görüşmeleri sırasında YÖK Başkanı'na sorulan öğrenci affına ilişkin yapılan açıklamada, konuyla ilgili gündemin olmadığı ve çalışmaların başlamadığı aktarılmıştı. Bu süreçte son 3 yıldır öğrenci affına ilişkin bir gelişme olmadı. Öğrenci affının olabilmesi için yasa çıkması gerektiğini söyleyen YÖK Başkanı Saraç'ın 2021 yılı öğrenci affına ilişkin bir çalışması var mı? Peki öğrenci affından kimler yararlanıyor? İşte öğrenci affı son durum gelişmeleri...

ÖĞRENCİ AFFI 2021 ÇIKACAK MI?

YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz yıllarda kendisine sorulan sorulan öğrenci affına ilişkin soruya; "Öğrenci affı ile ilgili bir çalışmamız yok, bu zaten yasama gerektirir. Son af 500 bin kişiyi sisteme soktu. Eğitim sistemi tek bir pastadır, dilmleri kesilmiştir. Eğitim bizi başarıya endeksli bir şekilde kurgulamamız, popülist yaklaşımlarla kurgulamamamız lazım." demişti. 15 Kasım 2019 tarihinde öğrenci affına ilişkin bu şekilde açıklama yapan Saraç ardından herhangi bir açıklama yapmadı. Öğrenci affı çıkacak mı, öğrenci affı ne zaman çıkacak araştıran öğrencilere YÖK Başkanlığından açıklama geldiğinde haberlerimizde yer veriyor olacağız.

SOSYAL MEDYADA "ÖĞRENCİ AFFI ÇAĞRISI"

2018 yılından bu yana yapılmayan öğrenci affının tekrar gündem olması ve çalışmaların yapılması için öğrenciler tepkilerini sık sık sosyal medyadan dile getiriyor. Peki öğrenci affından kimler faydalanabiliyor? Bu aftan sadece lisans öğrencileri değil; lisans üstü, pedagojik formasyon, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören ve eğitimleri yarım kalan tüm öğrenciler faydalanabiliyor.

ÖĞRENCİ AFFI SON OLARAK MECLİSTE KONUŞULDU

Muhalefet milletvekilleri tarafından 2021 öğrenci affı istemi sık sık TBMM gündemine taşınıyor. Son olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında CHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek konuyu gündeme getirmiş ve MHP'li vekillerden de destek görmüştü.

Şimşek konu ile ilgili; “Vergi, SSK, BAĞ-KUR, HGS, ÖGS ve kamu borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun Meclis gündemine gelmiştir. Bu kanunun kapsamı genişletilmeli, çiftçi borçları, Ziraat Bankası, Tarım Kredi ve özel bankalara olan çiftçi borçları da bu kapsam dâhiline mutlaka alınmalıdır. Kredi ve kredi kartları borçları da kapsam dâhiline alınıp bu insanlara da bir fırsat verilmelidir. Mutlaka ticari sicilleri bozulanlara sicil affı çıkartılmalıdır. Okullardan kaydı silinen, devamsızlık, ders geçememe, harç yatıramama gibi sebeplerden dolayı öğrenciler için mutlaka öğrenci affı çıkartılmalı ve bu okumak isteyen çocukların eğitim hakkı mutlaka tanınmalıdır." dedi.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLİYOR, ŞARTLARI NEDİR?

En son YÖK'ün aldığı kararla 2018 yılında gerçekleştirilen öğrenci affıyla binlerce kişi okuluna geri dönebilmişti. Öğrenci affının 2021 yılında tekrar gündeme gelmesiyle birlikte öğrenciler öğrenci affından faydalanma şartlarını" araştırıyor. 2021 yılında öğrenci affına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı fakat 2018 yılında yapılan öğrenci affında aşağıdaki şartlar belirtilmişti. Uzmanlar öğrenci affı gelirse eğer aşağıdaki şartlara benzer nitelikte olabileceğini öngörüyor.

2018 öğrenci affına ilişkin bilgilendirme

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 nci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa öğrenci affıyla ilgili Geçici Madde 78 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olarak, verilen bu yetki çerçevesince vakit geçirmeksizin söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek yükseköğretim kurumlarımızla paylaşılmıştır.

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin mağdur olmaması veya varsa tereddütlerinin giderilmesi açısından aşağıdaki hususların açıklanması gereği duyulmuştur.

1) 7143 sayılı kanunla kabul edilen Öğrenci Affı; terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan yükseköğretim kurumlarının bütün öğrencilerini (hazırlık, intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, Birinci ve İkinci Öğretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktadır. Kapatılan veya öğrenci alımı durdurulan program veya yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler de aftan yararlanabilecektir.

2) Öğrenci affıyla ilgili düzenlemeden 18/05/2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler yararlanabilecektir.

3) Aftan yararlanmak isteyen öğrencilerin, askerlik görevi, mücbir sebepler ve sağlık nedenleri dışında 18/09/2018 tarihine kadar ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.

4) Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edeceklerdir.

5) Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye’de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir programa intibakları yapılabilecektir.

6) Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılan öğrenciler de ayrıldıkları lisans programına veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında önlisans programına kayıt yaptırabileceklerdir.

7) 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran ve sonrasında ilişiği kesilen, kayıt yaptırmayan veya herhangi bir nedenle yerleştirme işlemine katılmayan öğrenciler aftan yararlanabilecektir.

8) 669 sayılı KHK kapsamındaki öğrencilerden yerleştirme işlemi için başvuru yapmayan öğrenciler de bir yükseköğretim kurumuna yerleştirme talebinde bulunabileceklerdir.

9) Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabileceklerdir.

10) Halen ön lisans, lisans veya lisansüstü (tezsiz yüksek lisans hariç) programlara kayıtlı öğrenciler, aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğinden, halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.

11) Ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde yaşadıkları ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilecektir.

12) Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecektir.

13) Aftan yararlanarak kayıt hakkı kazanan öğrencilerin derse devam, daha önce başarılı oldukları derslerin intibakı gibi eğitimle ilgili koşulları, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından karara bağlanacaktır.

“Yeni YÖK” olarak, aftan yararlanacak olan öğrencilerimizin bu süreçte herhangi bir zorluk yaşamaması ve mağduriyete uğramaması için azami dikkat edileceğini ifade etmek isteriz.

Öğrencilerimizin kendilerine tanılan bu haktan en doğru şekilde yararlanarak eğitim öğretimlerini başarıyla tamamlamak için gayret sarf edeceklerinden eminiz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Mezun olduğumuz üniversiteler tanınınırlığı olan üniversitelerdir.Gitmeden önce YÖK ten bu hususta teyit alarak gittik ve suanda yaptigi hukuksuzluk yuzunden turk evlatlari mesleklerini icra edemiyor
Sn.Sarac liyakate önem veriyoruz demiş.Ama uygulama tam tersi suriyelilere beyan usulü denklik verilirken(denklik birimi suriyeli kaynıyor)Türk Çocuklarının diplomalarına rağmen denklikleri verilmemektir.Nedenini çok merak ediyorum.
Geri Dön