Öğretim üyeleri, Danıştay'a başvurdu

ANKARA (ANKA) - Üniversite Öğretim Üyeleri Dernekleri, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın rektörlere, ‘türbanlı öğrencilerin üniversitelere alınması' talimatı veren genelgesinin yok hükmünde sayılması için Danıştay'a başvuruda bulundular.

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD), Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği (VANÜDER), Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği, Orta Doğu (ODTÜ) Öğretim Elemanları Derneği, Üniversite Konseyleri Derneği Danıştay'a yaptıkları başvuruyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan'ın "23 Şubat 2008 Tarihli ve 26796 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Yapılan Değişiklik İle İlgili Açıklama"sının yürütmesinin durdurulması ve yok hükmünde sayılarak anılan genelgenin iptal edilmesini talep ettiler.

Dava dilekçesinde, Prof. Dr. Özcan'ın rektörlere, ‘türbanlı öğrencilerin üniversitelere alınması' talimatı veren genelgesiyle, yüksek yargı kararlarının, Anayasa değişikliği ile hükümsüz ve uygulanamaz olduğunu sağlayarak, yükseköğretim kurumlarının kapılarını "dinci siyasi giysi/örtü giyenlere" açılması buyruğunu verdiği kaydedildi. Genelgenin yetkisizlik nedeniyle yok hükmünde olduğuna dikkat çekilen dilekçede şu görüşlere yer verildi:

"YÖK Başkanının görev ve yetkileri içinde, tek başına ‘genelge yayımlama' ‘anayasa ve değişikliklerini yorumlama', ‘yüksek yargı kararlarının geçersizliğini ve ortadan kaldırılmış olduğunu belirleme', ‘üniversite rektörlerine ve onlar üzerinden öğretim üyelerine buyruk verme, onları tehdit etme ve korkutma' görev ve yetkileri bulunmamaktadır. Görev ve yetkisi bulunmayan bir alanda, YÖK Başkanının yayımladığı, 24. 02. 2008 günlü genelge geçersiz olup, yok hükmündedir. Özü açısından da Anayasa ve yasalara yüksek yargı kararlarına aykırıdır. Bu nedenle de yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir"

Ayrıca yapılan ortak açıklamada, Özcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan hazırlık soruşturmasını etkilediği, yönlendirme ve saptırmak amaçlı olarak kamuoyuna açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmed Fırat ile Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in TCK'nın 288. maddesince yargılanması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası açılması için de başvuruda bulunacaklarını kaydettiler.