HABER

Öğretmen adaylarına kötü haber

Öğretmen olmak için ‘Tezsiz Yüksek Lisans’ eğitimi kalktı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim fakültesi dışında bir fakülteyi bitirenlerin öğretmen olabilmeleri için aldıkları “Tezsiz Yüksek Lisans” eğitimini kaldırdı. YÖK’ün en son yaptığı genel kurul toplantısında üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi verilmesi belli kriterlere bağlanmıştı. Buna göre, kriterleri sağlayan her üniversite pedagojik formasyon eğitimi verebilecek. Kriterlere göre, ilgili üniversitede Eğitim Fakültesinin veya Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunması ve bu alanda yeterli sayıda ve nitelikte kadrolu öğretim üyesi olması şartı aranacak. Formasyon eğitimi 5. yarıyılda başlayacak ve 2 yıla (4 yarıyıla) yayılarak verilecek. Formasyon eğitimine kabulde öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olacak ve öğrencilerin en fazla alttan 2 dersi olacak. Mezunların formasyon eğitimi süresi ise 2 yarıyıl olacak.

Geri Dön