HABER

Öğretmenlik uygulama öğrencilerine "kanaat değerlendirmesi"

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni yönerge kapsamında, eğitim fakültelerinde okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa hem not hem de kanaat değerlendirmesi yapılacak - Öğretim elemanları ve öğretmenler, uygulama öğrencilerinin genel ve sonuç değerlendirmelerini, MEBBİS içinde yer alan "uygulama öğrencisi değerlendirme sistemi"ne işleyecek. Öğrenciler, e-devlet üzerinden de değerlendirilebilecek - Öğrencilerin uygulama eğitimlerindeki performansının, öğretmen atamalarında dikkate alınması planlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan yeni yönerge kapsamında, eğitim fakültelerinde okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa hem not hem de kanaat değerlendirmesi yapılacak.

"Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge", MEB'in ilgili birimleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve eğitim fakültelerinin görüşleri alınarak uygulama kalitesi ve niteliğinin artırılması amacıyla güncellenerek yürürlüğe girdi.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarında okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin, öğretmenlik uygulama eğitimlerinde gösterdikleri performansa, hem not hem de kanaat değerlendirmesi yapılacak. Uygulama öğrencilerinin performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek.

Öğrencinin başarı durumu, üniversitenin veya fakültenin "eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği" hükümleri gereğince, uygulama öğretim elemanı ve öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin birleştirilmesiyle not olarak belirlenecek.

- Uygulama öğrencilerinin değerlendirmeleri MEBBİS'e işlenecek

Uygulama öğrencisinin çalışmaları, düzenli olarak izlenecek. Uygulama öğretim elemanı ve öğretmeni, her dönemde, her bir uygulama öğrencisinin dersine en az 4 kez fiilen katılacak.

Öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ile iş birliği içerisinde, öğrencinin rehberlik, danışmanlık, devamsızlık takibini yapacak ve yasal mazereti nedeniyle uygulamaya katılamayanların, dersinin telafisini sağlayacak. Öğrenciye, uygulamanın hemen sonrasında ayrıntılı geri bildirim de verilecek.

Öğretim elemanı ve öğretmen, uygulama öğrencisinin genel ve sonuç değerlendirmesini, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) içinde yer alan "uygulama öğrencisi değerlendirme sistemi"ne işleyecek. Sisteme işlenen bu değerlendirmeler, uygulama öğretim elemanı tarafından fakülte yönetimine teslim edilecek.

- Uygulama performansı, öğretmen atamalarında etkili olabilir

Öte yandan, AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, öğretim elemanları ve öğretmenler, uygulama öğrencilerini e-devlet üzerinden de değerlendirebilecek.

Araştırma, katılma, analiz etme, değerlendirme ve geliştirme gibi süreçlerden oluşan öğretmenlik uygulama programının, öğretmenlik davranışlarının istenen düzeyde kazandırılmasındaki önemini vurgulayan yetkililer, öğrencilerin uygulama programındaki performanslarının, öğretmen atamalarında da değerlendirilmesinin planlandığını bildirdi.

- Öğretmenlik uygulamaları en az iki dönem sürecek

Öğretmenlik uygulamaları, uygulama öğrencilerinin daha fazla sorumluluk ve uygulama yeterliği kazanmaları için en az iki döneme yayılarak verilecek.

Lisans ve pedagojik formasyon sertifika eğitimi programlarında öğretmenlik uygulaması dersi, iki dönem süre ile haftada 6 ders saati olacak. Her bir dönemde uygulama öğrencisi, uygulama öğretmeninin gözetiminde, farklı haftalarda olmak üzere en az 4 defa fiilen ders anlatacak.

Alana veya branşa bağlı olarak, uygulama öğretmeni başına düşen sayıya göre, uygulama öğrencilerinin dersi planlayıp işlemesine imkan verilecek.

Uygulama öğrencisinin fiilen anlatacağı ders saati, ilgili dersin haftalık ders çizelgesinde ders saati 1-2 saat olanlarda 14, 3 ve üzeri olanlarda ise 24 saatten az olmayacak.

- Öğretmen başına en fazla 4 öğrenci

Uygulama eğitim kurumu koordinatörü, öğrencilerin uygulama öğretmenlerini belirleyecek. Uygulama öğretmeni başına düşen öğrenci sayısı 4'ü, ders başına düşen öğrenci sayısı da 2'yi geçmeyecek şekilde planlanacak.

Fakülte uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörleri ile iş birliği yaparak, fakültelerindeki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısını, 8'i geçmeyecek şekilde gruplandıracak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler