-"OKS yerine SBS" RESMİ Gazete'de

ANKARA (ANKA) - Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (OKS) gelecek yıldan itibaren kaldırılması ve yerine Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) getirilmesi ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu İmam-Hatip Liseleri yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik ile söz konusu yönetmeliklere "Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini ifade eder" kısmı eklenerek, bu okulların OKS'ye dahil olması sağlandı. Yönetmeliklerin eklerinde yer alan "Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi"nde de değişiklik yapılırken, belgeye, Birinci Yabancı Dili, İkinci Yabancı Dili, Hazırlık Sınıf Okuyup Okumadığı, Sınıf Tekrarı Yapıp Yapmadığı, Disiplin Cezası Alıp Almadığı, Öğrencinin Okula Yerleşmesinde Esas Alınan Puanı gibi soruların yanıtlanması istendi.

-ANADOLU LİSELERİ'NE SEVİYE TESPİT SINAVI-

Anadolu Liseleri Yönetmeliği'nin "kontenjan tespiti" başlıklı 4. maddesinde sıralanan kontenjan nedenleri arasına seviye tespit sınavı ile sınıf tekrarı da eklendi. Ayrıca Anadolu Liseleri'ne nakil konusunda da yeni düzenleme getirilirken, "Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrenciler için uygulanan yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Naklen gidilmek istenilen yerleşim birimindeki okul/okullarda birinci yabancı dil farklı ise nakiller, puan üstünlüğü ve açık kontenjan esaslarına bağlı olarak velilerinin yazılı isteği doğrultusunda birinci yabancı dil değişikliği yapılarak gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin değiştirilen yabancı dildeki seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve uygular" ibaresi eklendi. Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde yer alan "giriş puanı" ibareleri de "esas taban puan" şeklinde değiştirildi.

Fen Liseleri Yönetmeliği'nin "Bu okullarda öğrenim görmek isteyen ilköğretim 8'inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6'ncı, 7'nci sınıflarda Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 4 (Dört) olanlar başvurabilir" ibaresi bulunan 9'uncu maddesi, "Yönergede belirlenen usul ve esaslar ilgili kılavuz/kılavuzlardaki açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar. İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır" olarak değiştirildi.

Sosyal Bilimler Lisesi Yönetmeliği'nde ise "Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçişi" düzenleyen madde "Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9'uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları halinde hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9'uncu sınıflarına 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar" olarak değiştirildi. (ANKA)