Okul Öncesi Öğretmenliği nedir?

Okul Öncesi Öğretmenliği nedir?

Okul öncesi öğretmenliği, 0-6 yaş arası çocukların eğitimi ve gelişimlerini yakından takip eden ve destekleyen bir meslek dalıdır. Okul öncesi dönemde olan çocukların duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunan okul öncesi öğretmenleri bu anlamda eğitim sürecini planlar, çocukların yaşlarına ve gelişimlerine yönelik araçlar kullanır, çocuklara değerler eğitimi verir, öz bakımlarını nasıl sağlayacaklarını öğretir. Okul öncesi öğretmenliği bölümünde erken çocukluk eğitimine giriş, bebeklik döneminde gelişim, erken çocuklukta müzik eğitimi, oyun gelişimi ve eğitimi, drama, çocuk ruh sağlığı, çocuk sanat eğitimi, karakter ve değer eğitimi gibi dersler verilir. Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin 4 yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarından mezun olması gerekir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Haberleri