HABER

Okula ‘temiz toplum’ ve dürüstlük dersi

Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek olan “Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı”, okullara “Yolsuzlukla mücadele, temiz toplum ve dürüstlük” içerikli ders konulmasını öngörüyor.

Eylem planı, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanlığı’na getirilen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek gözetiminde hazırlandı. Türkiye’nin “yolsuzluk risk haritası”nın çıkarılması da plan kapsamına girdi.

HÜKÜMET, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planını görüşecek. Yeni kurulan Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanlığı’na getirilen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in gözetiminde hazırlanan eylem planı, Bakanlar Kurulu’nun onayından sonra hayata geçirilecek. Özellikle kamu kurumları ve belediyelerde sık sık gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla mücadele amacı taşıyan eylem planında öncelik, siyasetin şeffaflaştırılmasına verilecek. Hükümetin yolsuzlukla mücadele eylem planının ana hatları şöyle:
Seçim kampanyasına şeffaflık

Siyasi partilerin ve seçim çalışmalarında açıklık ve şeffaflığa ilişkin yeni düzenlemeler yapılacak. Siyasi etik ve kamu denetçiliği mekanizması kurulması ile ilgili yasal düzenleme hayata geçirilecek.

Yolsuzluk risk haritası

Yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve denetimin bu alanlara yönlendirilmesi sağlanacak. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunundaki mal bildirimi hükümleri gözden geçirilecek.

Kamu görevlilerinin yapamayacağı işler yeniden düzenlenecek. Kamu görevlilerinin ayrıcalığı ve soruşturmadaki izin sistemi gözden geçirilecek.

İhbarcılar korunacak

Yolsuzlukla mücadelenin etkinliğini azaltan sır ve gizlilik hükümlerinin daraltılması sağlanacak. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarındaki yolsuzlukları bildirenlerin korunması sağlanacak.

**İmar ve ruhsata gözetim

Yerel yönetimlerin ihale, imar, ruhsat
ve diğer işlem süreçlerinde saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması için yeni denetim mekanizmaları oluşturulacak. Yolsuzluk suçlarıyla ilgili veri tabanı oluşturulacak. Yargı, denetim ve kolluk birimleri arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlanacak.
Okullarda dürüstlük dersi**

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), düzenli aralıklarla “yolsuzluk algılama anketi” yapacak. Okullarda dürüstlük, yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum dersleri verilecek. Yolsuzlukla mücadelede başarı sağlayan kurum ve kuruluşlar ile ilgili görevliler ödüllendirilecek.

Geri Dön