Güncel

ANALİZ - Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Ömer el-Beşir’i “tahttan indirmek” için son derece organize bir şekilde sokağa dökülen ve kararlılığını ortaya koyan Sudan muhalefeti bu defa isteğine kısmen ulaşmış bulunuyor. Muhaliflerin ortaya koyduğu direncin önlenemez bir hal aldığını gören ordunun komuta kademesi, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’i görevden uzaklaştırarak yönetimi devraldığını duyurdu - Bazı Körfez ülkeleri başta olmak üzere Sudan üzerinde çeşitli hesapları bulunan ve bu sürece destek verdikleri düşünülen güçlerin, yeni durumdan memnun olmadıkları düşünülüyor. Zira kendi dış politikalarına tam olarak destek vermeyen Ömer el-Beşir ve ekibi iktidardan uzaklaştırılmış olsa da, büyük oranda onunla birlikte hareket eden ordu mensupları ipleri eline almış bulunuyor - Sudan'da muhaliflerin bir stratejiden yoksun olmaları, herhangi bir iktidar alternatifine sahip olmamaları, muhalefet saflarında tabiri caizse tam bir kargaşa meydana getirmekte. “Düşsün yeter” stratejisinin varacağı nokta, askeri yönetimden başkası olamazdı - Hayat pahalılığının oluşturduğu öfke, mevcut yönetimin düşürülmesi dışında bir alternatif meydana getirmeye muktedir olamamıştır. İpleri eline alan Askeri Konsey’in bu durumu iyi okuduğu ve usta bir manevrayla muhalefeti önemli oranda zayıflattığı söylenebilir - Muhalefet saflarında yüksek sesle dile getirilen “askerler duruma el koysun” söylemine zamanında cevap verilerek isyanın önemli argümanlarından biri yok edilmiş ve şimdilik olası bir sivil darbenin önüne geçilmiştir